​Ministrul Energiei Virgil Popescu a aprobat constituirea unui grup de lucru în vederea implementării prevederilor Directivei 87/2003 revizuită în ceea ce privește Mecanismul 10 C – faza IV, care presupune acordarea unor fonduri pentru proiecte cu o valoare mai mică de 12,5 milioane euro. România a comunicat Comisiei Europene ”Lista investițiilor cu o valoare sub 12,5 milioane euro”, proiectele fiind depuse pentru Articolul 10c care depășeau acest prag urmând a accesa Fondul de Modernizare / Articolul 10D.

Foto:

Constituirea grupului de lucru care se va ocupa de elaborarea cadrului legislativ în vederea acordării fondurilor pentru investiții este a doua etapă din cadrul unui proces început în anul 2019.

Proiectele propuse:

1. Colterm: Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT Dragalina Timișoara (P=1 MW) – 4, 7 milioane de euro;

Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT UMT Timișoara (P=1 MW1) – 4,7 milioane de euro; Folosirea biomasei drept combustibil adițional la cazanele de abur existente, la CET Sud Timişoara, pentru producerea de energie în cogenerare – 1, 2 milioane de euro.

2. ELCEN: Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, CTE Grozăvești – 4,5 milioane de euro;

Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, în CTE București Vest – 4,5 milioane de euro;

Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 200 Gcal/h, în CTE Bucureşti Sud – 9 milioane de euro.

3. Municipiul Arad: Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie cu acumulator de 3000 mc la CET Hidrocarburi SA – 6,97 milioane de euro.

4. Municipiul Ploiești: Instalarea unei turbine de gaze, cu putere 25 Mwe – 12,46 milioane de euro.

5. Vest ENERGO: Centrala cogen București (zona Băneasa Romaero), 12MW – 12 milioane de euro;

Centrala cogen București (zona Faur), 12MW – 12 milioane de euro;

Centrala cogen București (zona Preciziei), 10MW – 10 milioane de euro.

6. Vimetco: Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă de 12 MWe la ALUM S.A. – 10 milioane de euro.

7. Electrocentrale Grup: Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele – 2, 97 milioane de euro.

8. Municipiul Arad: Execuție centrală termică pe biomasă, 50 MW – 10 milioane de euro.