Ministrul Energiei, Vilgil Popescu, a anunțat joi că Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care salvează practic de la faliment Complexul Energetic Oltenia. Acesta a spus că Executivul a formalizat joi o decizie de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană în data de 26 ianuarie 2022, un ajutor de stat total de peste 2,6 miliarde de euro în perioada 2021-2025.

Complexul Energetic OlteniaFoto: AGERPRES

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, aprobarea Ordonanței de Urgență reprezintă pasul următor necesar după ce Comisia Europeană a autorizat, în luna ianuarie 2022, ajutorul de stat de restructurare în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia ”SA.

Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6 milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025.

Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se va acorda anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei.

Totodată, s-a aprobat participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro.

La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit, pentru perioada 2021-2026, care se bazează pe planul de decarbonizare, pentru asigurarea unei tranziții sustenabile către o producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin înlocuirea producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile.