Premierul Nicolae Ciucă nu a spus nimic la începutul ședinței de Guvern de vineri despre nevoia urgentă de adoptare a unui act aflat pe ordinea de zi care modifică semnificativ Ordonanța de urgență privind plafonarea prețurilor la energie și gaze de la 1 aprilie 2022. În lipsa unor modificări urgente formulele de calcul nu vor putea fi aplicate corespunzător și ar fi imposibilă determinarea necesarului de consum de gaze naturale.

Nicolae CiucaFoto: Facebook/ Guvernul Romaniei

Ciucă a prezentat la începutul ședinței de Guvern de vineri actele care ar urma să fie adoptate, fără a spune nimic despre primul punct de pe agendă: o Ordonanță de Urgență care trebuie să modifice rapid anumite prevederi din recent adoptata Ordonanță de urgență care a plafonat din nou prețurile la energie și gaze de la 1 aprilie 2022.

 • UPDATE (12:05) Ședința de Guvern s-a terminat. Toate cele 3 acte normative aflate pe ordinea de zi au fost adoptate, a anunțat Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

HotNews.ro a informat în detaliu încă de joi seară despre problemele semnalate de furnizorii din piață.

Unii furnizori nu pot deconta sumele încasate greșit până în martie 2022. Guvernul va corecta situația dar introduce noi sancțiuni

În Nota de fundamentare se spune că sunt probleme și cu regularizările și decontarea sumelor din măsura plafonării pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022.

 • „Din datele existente la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei s-a constatat faptul că există anumite dificultăți în derularea procedurii de decontare, în ceea ce privește aspectele referitoare la regularizare, pentru măsura plafonării pentru perioada noiembrie 2021- martie 2022, existând situații în care furnizorii au constatat că au introdus în mod eronat datele din cererile de decontare transmise fără a avea posibilitatea tehnică de revizuire a acestora.
 • Odată cu apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 s-a reglementat regularizarea și recunoașterea unor costuri aferente perioadei antemenționate.
 • Sub acest aspect, este necesară reglementarea posibilității furnizorilor de a-și reface și reintroduce datele corecte în platforma informatică pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în acest fel deblocându-se procedurile de decontare.", se arată în nota de fundamentare.

Guvernul va modifica practic și Anexele 7-10, care sunt atașate la proiectul de OUG aflat vineri pe agenda Guvernului, dar introduce și noi sancțiuni pentru furnizorii care nu vor face modificările în sistemele IT, astfel:

 • Nerespectarea de catre operatori a instructiunilor de incarcare a datelor prevazute in Anexele nr.7-10 conform art. 23 alin. 2^2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala în cuantum de 50.000 lei.
 • Nerespectarea de catre operatori a termenului de rectificare si redepunere a cererilor de decontare și/sau a declaratiilor pe proprie raspundere prevazute la art 23 alin 2^1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala in cuantum de 50.000 lei.
 • Contraventiile prevazute la alin.( 6^1) și (6^2) se constată și se sancționează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

Ce probleme majore au fost semnalate în piață după apariția acestei Ordonanțe

Guvernul enumeră în nota de fundamentare mai multe nereguli semnalate în piață după adoptarea acestei scheme de ajutor.

 • „După publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, din piață au apărut solicitări de clarificare din partea operatorilor economici cu privire la aplicarea actului normativ, precum și cu privire la explicitarea unor termeni în vederea clarificării căror operatori economici li se aplică.
 • Cu titlu de exemplu menționăm solicitarea de clarificare a sintagmei „furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice” care, în accepțiunea eronată a unor operatori economici ar include doar furnizorii de energie electrică, interpretare care nu corespunde intenției legiuitorului.
 • De asemenea, a fost identificată existența unui tratament discriminatoriu aplicat clientilor casnici atât față de clienții noncasnici privitor la schema de sprijin aferentă energiei termice, cât și față de clienții casnici care utilizează gazele naturale pentru producerea apei calde, în perioada de vară.
 • În aceste condiții este imperios necesară emiterea unui act normativ care să îndeplinească atât funcția de clarificare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 considerate confuze de actorii implicați în piața de energie cât și modificarea și completarea respectivului act normativ în vederea clarificării modului de calcul și a simplificării modului de repartizare a cantităților de gaze naturale.”, se arată în nota de fundamentare.

În lipsa adoptării modificărilor propuse s-ar ajunge să se deconteze valori diferite decât a intenționat statul

Guvernul trebuie să facă schimbări tehnice urgente pentru că sunt afectate și formulele de calcul.

 • „Totodată, așa cum rezultă din economia Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aceasta conține reglementări cu caracter tehnic precis, dispoziții aplicabile de la 1 aprilie 2022, astfel că în lipsa adoptării modificărilor propuse prin proiectul de ordonanța de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, s-ar ajunge în situația decontării unor valori diferite decât cele pentru care a fost intenția inițială a legiuitorului român. (..)
 • Neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăți majore în aplicarea măsurilor de sprijin propuse atât de către autoritățile competente cât și de către operatorii economici implicați.
 • În lipsa modificărilor propuse asupra anexelor la OUG nr. 27/2022, formulele de calcul incidente nu vor putea fi aplicate corespunzător, generând imposibilitatea determinării cantităților de gaze naturale reprezentând necesarul de consum pentru clienții casnici, precum și pentru producătorii de energie termică destinată populației.", se arată în documentul menționat.

Câteva din schimbările care ar trebui aduse urgent

Prezentul act normativ are drept scop modificarea și clarificarea măsurilor aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, precum și producătorilor de energiei electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 în sensul:

 • - clarificării noțiunii de „furnizor” prin modificarea art. 23 alin. (2) și, pe cale de consecință, înlocuirea în întreg textul ordonanței de urgență a sintagmelor „furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice” și „furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice” cu „furnizor”, respectiv „furnizori” în vederea evitării confuziilor;
 • - modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) pentru a nu crea un tratament discriminatoriu între clienții casnici de gaze naturale care, în perioada 1 aprilie-31 octombrie 2022, beneficiază de un preț plafonat, scopul utilizării gazelor naturale fiind în principal prepararea apei calde și clienții casnici ai sistemelor de încălzire termice centralizată care, urmare faptului că producătorii de energie termică nu beneficiază de nicio schemă de sprijin în aceeași perioadă pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului populației, vor trebui să achiziționeze gazele naturale la prețul pieței, costul acestora regăsindu-se în prețul plătit de către clienții;
 • - de asemenea, în forma actuală a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 este inclusă o schemă de plafonare pentru gazele naturale utilizate de producătorii de energie termică destinată consumului altor clienți decât cei casnici, ceea ce constituie un tratament diferențiat aplicat clienților casnici față de cei noncasnici în privința energiei termice consumate pe perioada de vară sub forma apei calde, în principal.
 • - O eventuală eliminare a referirilor la producătorii de energie termică în cadrul schemei de plafonare introduse la art. 1 alin. (2) lit. b) ar crea însă o discriminare față de clienții noncasnici care, conform actualei ordonanțe de urgență, în vigoare, au dreptul de a beneficia de preț plafonat pentru producerea energiei termice pe care o consumă, sub formă de abur și/sau apă caldă;
 • - clarificării căror operatori economici nu li se aplică plafonarea stabilită conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 prin modificarea art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, pentru a se asigura și în cazul clienților finali care fac investiții în producerea de energie electrică aplicarea prețului plafonat. In condițiile în care clienții finali au licență de producători pot fi asimilați producătorilor și nu mai beneficiază de schema. (..)
 • modificarea și completarea anexei nr. 5 în vederea corectării unor elemente discutate și aprobate în procesul de elaborare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 însă neincluse din eroare în forma finală a actului normativ precum și în vederea clarificării modului de calcul și a simplificării modului de repartizare a cantităților de gaze naturale;
 • rectificării unor erori materiale în cadrul Anexei 6 în care se detaliază modul de calcul al venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre venitul net mediu lunar unitar de vânzare a energiei electrice tranzacţionate şi preţul de 450 de lei/MWh, prin eliminarea referirilor la CN Transelectrica., precum și precizarea indicatorilor corecți de la anexa nr. 6 Secțiunea a 3-a articolul 5 poziția 2 din tabel, paragraful 2 (fiind trecut în mod eronat Cl TEL în loc de Cl CPT)."

Care sunt noile prețuri la energie și gaze care vor fi valabile timp de 1 an de zile, începând din 1 aprilie

Guvernul a aprobat vineri, 18 martie 2022, Ordonanța de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

„În cadrul ordonanței de urgență s-au stabilit următoarele:

 • Pentru consumatorii casnici, care consumă până în 100 de kW, prețul va fi de 0,68 lei, măsură de care vor beneficia aproximativ 3,5 milioane de gospodării.
 • Pentru cei care consumă între 100 și 300 de kW, prețul va fi de 0,80 lei, iar de această măsură vor beneficia aproximativ 4,5 milioane de gospodării.
 • Pentru consumatorii non-casnici, prețul va fi de aproximativ 1 leu pe kilowatt, iar aici discutăm de întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi, de asemenea, din industria alimentară. De asemenea, pentru consumatorii energointensivi se va aplica o schemă de ajutor de stat.
 • În ceea ce privește prețul gazelor naturale, pentru consumatorii casnici prețul va fi de maxim 0,31 lei pe kW, iar pentru consumatorii non-casnici prețul va fi de până la 0,37 lei pe kW, cu mențiunea că pentru întreprinderile care au avut un consum, la locul de consum, în anul 2021 de până la 50.000 de kW pe oră se menține același preț."

Pentru detalii citește și: Cât vom plăti la electricitate şi gaze de la 1 aprilie / Care sunt noutățile ce vor fi adoptate vineri