​Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă cu o putere instalată de 700 MWh va fi oprită pentru 2 ani pentru lucrări de reabilitare în anul 2027, fapt care va aduce un deficit semnificativ de energie pe piața internă și va fi necesară înlocuirea producției de energie de la această unitate. Luând în calcul și războiul din Ucraina, Guvernul vrea joi să introducă excepții, prin OUG, la legislația privind achizițiile sectoriale pentru finalizarea unor proiecte din energie.

Reactoare CANDU CernavodaFoto: Nuclearelectrica
  • UPDATE (vineri, 15:15) Guvernul a adoptat acest proiect de OUG.

Mai exact, Guvernul propune prin proiectul de OUG instituirea unei excepții de la prevederile art. 117 din legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Astfel entitatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuția restului rămas de executat pentru realizarea și dezvoltarea capacităților de producere energie electrice în situația în care acesta reprezintă mai puțin de 40% din stadiul fizic aferent obiectivului de investiții.

  • „Prevederea corespunde interesului public reprezentat de necesitatea finalizării pe termen mediu a unor noi capacități de producere a energiei electrice care să permită funcționarea SEN în condiții de siguranță și securitate în noul context geopolitic.
  • Aplicarea unor proceduri competitive de atribuire a unui contract sectorial nu poate satisface cerințele entității contractante privind finalizarea în termen util a unor obiective de investitții privind realizarea și dezvoltarea capacităților de producere energie electrică.”, se arată în nota de fundamentare.

Autoritățile pot decide să nu excludă din achiziții pe acei operatori care și-au încălcat grav sau repetat obligațiile în contracte anterioare

În plus, pentru a permite încheierea unui nou contract de achiziție înclusiv cu contractantul în raport de care a existat un contract de achizitie sectorială reziliat se propune instituirea unui regim derogatoriu de la normele care instituie condițiile de excludere de la participarea la o procedură de achiziție a operatorilor care intră sub incidența prevederilor art. 180 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 99/2016.

Astfel printr-un alineat separat se prevede că „entitatea contractantă poate decide să nu excludă din cadrul procedurii de atribuire acești operatori economici”.