​Schimbarea de generații și plecările repetate de personal din ultimii ani către alte proiecte nucleare din lume, precum și lipsa de resurse calificate în managementul de mega-proiecte de peste 1 miliard de euro sunt câteva din motivele pentru care Nuclearelectrica vrea să angajajeze experți externi pentru implementarea retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă.

Reactoare CANDU CernavodaFoto: Nuclearelectrica

Informațiile apar într-un anunț de consultare a pieței publicat luni, 8 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

În documentația tehnică se menționează că Nuclearelectrica se confruntă cu următoarele probleme:

  • resurse calificate pentru managementul de mega-proiecte (peste 1 mld. Euro) din domeniul nuclear al centralelor CANDU - inexistente pe piața de muncă națională;
  • schimbarea de generații și plecările repetate din ultimii ani din organizația de exploatare către alte proiecte nucleare din lume, pentru care organizația de exploatare a identificat la rândul ei nevoia de suport extern;
  • complexitatea și anvergura proiectului care impune recurgerea la multiple resurse externe de finanțare și executie (atribuirea de contracte complexe de tip proiectare, procurare, construcție a căror derulare va trebui integrată organizațional în activitatea Direcției de Retehnologizare);
  • costrângerile legate de limitele de timp și buget, fezabilitatea proiectului fiind strâns dependentă de încadrarea în durata și costul estimate.

”Ca urmare, se solicită Operatorului Economic să asigure servicii de ingnerie, consultanță și management de proiect, necesare pregătirii și implementării proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavodă, prin experți cu experiență în dezvoltarea, pregătirea și efectuarea activităților de retehnologizare a centralelor CANDU, care să vină cu un volum de informații concrete pentru a sprijini personalul SN Nuclearelectrica SA din echipa de implementare a Proiectului de Retehnologizare a Unității 1.

Totodată, prin contractarea expertilor externi pentru a lucra in echipe comune cu specialistii Directiei de Retehnologizare se crează premizele unui transfer de cunoștințe și experiență necesare în urmatorul Proiect de retehnologizare a Unitatii 2.”, se arată în documentația privind achiziția.

Ce presupune retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Potrivit datelor Nuclearelectrica, retehnologizarea Unității 1 ar înseamna încă 30 de ani de operare după anul 2029, la mai puțin de jumătate din costurile unui reactor nuclear nou. Concret, înseamnă încă 30 de ani de energie curata, fără emisii de CO2.

Din punct de vedere al costurilor, implicit al impactului ulterior în piață, un studiu NEA-OECD susține că energia produsa prin prelungirea duratei de viață a unităților nucleare are cel mai mic cost dintre toate sursele, inclusiv surse regenerabile.

Reactoarele CANDU au o durată de viață inițială de 30 de ani. În urma unui proces de retehnologizare, această durată de viață poate fi prelungită cu încă 30 de ani, ceea ce Nuclearelectrica realizează în prezent cu Unitatea 1, aceasta fiind pusă în exploatare comercială în 1996.

Unitatea 2 a fost pusă în funcțiune în 2007, așadar putem discută despre retehnologizarea Unității 2 la nivelul anului 2037.

Etape de realizare: Costuri estimate la peste 1,85 miliarde de euro. Unitatea 1 ar fi repusă în funcțiune în 2029

Faza 1 a Retehnologizarii Unității 1 a fost începută în anul 2017 și a fost dedicată identificării și definirii activităților necesare pentru retehnologizarea U1, astfel încât aceasta să funcționeze încă un ciclu de viață de 30 de ani. Produsul final al acestei faze a fost elaborarea Studiului de Fezabilitate, aprobat în AGA din data de 23.02.2022, costul estimat al investiției fiind de 1,85 miliarde Euro.

Faza 2 a proiectului a început odata cu aprobarea studiului de fezabilitate și cuprinde asigurarea resurselor financiare pentru derularea Proiectului de Retehnologizare a U1, pregătirea execuției activităților identificate și definite pentru retehnologizarea U1 în Faza I și obținerea tuturor aprobărilor și avizelor necesare desfășurării acestui proiect.

Faza 3 a proiectului începe odată cu oprirea Unitatii 1, in perioada 2027-2029, și constă în derularea efectivă a lucrărilor din Proiectul de Retehnologizare a U1, în instalațiile unității, precum și repunerea acesteia în funcțiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de funcționare de 30 de ani, după anul 2029.

Costurile estimate sunt de 1,85 miliarde de euro fără a lua în calcul costurile finanțării și actualizarea cu rata inflației la data la care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă.