Producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro vor plăti de la 1 septembrie o contribuție de solidaritate, se arată in proiectul de OUG care va fi adoptat joi de Guvern.

Factura la energieFoto: Agerpres

Contribuția de solidaritate reprezintă diferenta dintre dintre preţul lunar de vânzare şi prețul de referință de 450 de lei/MW. Mai exact, dacă până acum era vorba de o impozitare de 80% a venitului suplimentar, acum aceasta este de 100% și se aplică nu doar producătorilor, ci și traderilor si furnizorilor.

VIDEO Ciucă: Ordonanța va intra în vigoare de astăzi și va fi valabilă până în 31 august 2023

La începutul ședinței de Guvern, premierul Ciucă a explicat de ce a întârziat cu 3 ore ședința de Guvern și când va intra în vigoare noua ordonanță.

 • „Am întarziat aproximativ 3 ore această ședință de Guvern, din cauza procedurilor tehnice de avizare. Am vrut să fie îndeplinite toate procedurile de avizare la fiecare Minister, care a avizat proiectul de OUG și să avem toate elementele de conținut clare ca să nu fim nevoiți să revenim pe Ordonanță.
 • Practic prin modificările la OUG nu facem decât să consolidam și să extindem măsurile de protecție a populației și economiei de creșterile energiei și gazelor naturale.
 • Fac mențiunea că odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, începând cu această zi, am extins și perioada de valabilitate a acestei ordonanțe. Practic am prelungit cu 1 an și va fi valabilă pana la data de 31 august 2023. (..)
 • Prin măsurile luate astăzi vom descuraja comportamentul speculativ din piața energiei și gazelor naturale.”, a spus Ciucă.

Taxă de solidaritate de la 1 septembrie 2022

 • ”Art. 15. - (1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție de solidaritate, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexa nr.6 și anexa 6.1.”, se arată în proiectul de OUG.

Guvernul nu a pus la dispoziție încă și Anexele. Ulterior, ANEXELE au fost publicate pe site-ul Ministerului Energiei.

Plafonarea prețurilor se prelungeste pana la 31 august 2023

Potrivit Ordonanței, plafonarea prețurilor este prelungită până la 31 august 2023, astfel:

La energia electrică:

„Pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

 • a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 - 100 KWh inclusiv;
 • b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 - 300 kWh, pentru un consum lunar care de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășeste 255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).
 • c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal.
  Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);
 • d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d). Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);”
 • f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar.

La gazele naturale:

(2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

 • a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;
 • b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

Ce plafoane sunt acum în OUG 27/2022 la energie și gaze:

În prezent, conform Ordonanței de urgență 27/2022 care a impus plafoane la energia electrică și gazele naturale până în 31 martie 2023 sunt următoarele plafoane:

La energie electrică:

- maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar este mai mic sau egal cu 100 kWh

- de maximum 0,8 lei/kWh, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar este cuprins între 100 kWh şi 300 kWh inclusiv

- de maximum 1 leu/kWh, în cazul clienţilor noncasnici.

Până acum, plafonul era de 0,8 lei pe kWh pentru toată lumea.

La gaze naturale, plafonul este de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici şi 0,37 lei/kWh, pentru noncasnici