​ANRE a anunțat marți că a aplicat amenzi în valoare de 2,4 milioane de lei operatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice, pentru nereguli la racordarea prosumatorilor de energie din surse regenerabile la rețelele de distribuție de energie electrică.

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiFoto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Ca urmare a numeroaselor petiții referitoare la racordarea prosumatorilor la rețelele de distribuție a energiei electrice, ANRE spune că a semnat mandate de control la operatorii de distribuție a energiei electrice pentru a verifica modul în care sunt respectate regulile de racordare la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care au avut ca obiect:

  • respectarea termenului de maximum 2 zile lucrătoare, de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, pentru transmiterea către solicitant a facturii de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare;
  • respectarea termenului de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, pentru înlocuirea sau, după caz, montarea contorului, pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice;
  • respectarea termenului de maximum 3 zile lucrătoare, de la data depunerii de către prosumator procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, pentru actualizarea/emiterea şi transmiterea către prosumator a certificatul de racordare;
  • respectarea termenului de maximum 2 zile lucrătoare, de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare, pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

În urma finalizării acțiunilor de control, au fost constatate nerespectări ale obligațiilor legale de către toți operatorii de distribuție verificați, fiind aplicate amenzi contravenționale după cum urmează:

  • Distribuție Energie Electrică România: 400.000 lei
  • Distribuție Energie Oltenia: 400.000 lei
  • Delgaz Grid: 400.000 lei
  • E-Distribuție Muntenia: 400.000 lei
  • E-Distribuție Banat: 400.000 lei
  • E-Distribuție Dobrogea: 400.000 lei

Autoritatea a mai subliniat că va monitoriza în continuare respectarea ansamblului de reglementări obligatorii instituit operatorilor de distribuţie cu impact direct asupra activităţii prosumatorilor.