​Furnizorii de energie electrică au atenționat recent că noua lege care stabilește plafoane de preț la energie de la 1 ianuarie 2023 îi obligă să aplice un preț plafonat în baza declarațiilor pe proprie răspundere în cazul unor anumite categorii de consumatori, fără a avea însă niciun fel de instrument de verificare și fără a fi în măsură să refuze acordarea acestei facilități.

Consum energie electricăFoto: Dragonimages / Dreamstime.com

Întrebat miercuri despre această posibilă problemă, după întâlnirea cu Asociația Municipiilor din România, premierul Nicolae Ciucă a susținut că dacă există această problemă va fi corectată de ANRE.

  • „Este vorba de o procedură tehnică, dacă într-adevăr există acest aspect atunci ANRE trebuie să găsească formula prin care odată ce legea a fost aprobata, normele tehnice să prevadă si modul cum soluționează această problemă.”, a declarat Ciucă.

Întrebat dacă s-a luat o decizie privind compensarea prețurilor la carburanți pentru 2023, premierul Ciucă a spus că nu s-a discutat încă în Coaliție.

Ce probleme ar putea apărea la plafonarea prețurilor

Furnizorii de energie membri ai Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) au atenționat în 5 decembrie că în cazul consumatorilor care trebuie să depună declarații pe propria răspundere, începând cu luna ianuarie 2023, verificarea conformității declarațiilor nu poate intra în sarcina furnizorilor.

  • „Începând cu 1 ianuarie 2023, furnizorii de energie electrică au obligația să aplice un preț final plafonat, potrivit categoriei în care clientul susține că se încadrează, pe baza unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului, fără a avea însă niciun fel de instrument de verificare și fără a fi în măsură să refuze acordarea acestei facilități.
  • În acest context, ACUE consideră că sunt necesare clarificări în ceea ce privește mecanismul de implementare a schemei de sprijin, fie prin verificarea declarațiilor pe proprie răspundere înaintate de către beneficiari, astfel încât facilitățile în discuție să fie acordate numai după efectuarea verificărilor necesare de către autoritatea competentă desemnată, fie prin asumarea integrală de către furnizorul de ajutor, în cazul de față Ministerul Energiei și Ministerul Muncii prin ANPIS, a obligației privind recuperarea sumelor acordate clienților ale căror declarații pe propria răspundere nu corespund realității.
  • Solicităm autorităților responsabile atât la nivel național, cât și local să sprijine activ informarea clienților beneficiari în ceea ce privește obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere", au spus aceștia.

Legea care stabilește noile plafoane de preț la energie, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023, a fost promulgată marți de președintele Klaus Iohannis. Legea reglementează piața de energie în proporție de 80%. Consumatorii casnici care depășesc pragul de 255 kwh pe lună vor plăti diferența la prețul de 1,3 lei/kwh la fel ca marii consumatori.

Plafonarea, în baza unei declarații pe propria răspundere pentru unii consumatori

În lege se spune că vor beneficia de plafonare de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru consumatorii:

  • întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
  • operatorii/operatorii regionali ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice precum şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A.;
  • operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
  • autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti
  • spitalele publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • unităţile de învăţământ publice şi private, precum şi creşele, furnizorii publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale;

Plafonarea menționată se aplică și pentru situații în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale.

Sursa Foto: Dreamstime.com