Clienții casnici care au mai multe locuri de consum nu vor mai fi obligați să depună declarații privind locul de consum la care beneficiază de preț plafonat, însă obligativitatea depunerii declarației pe proprie răspundere va rămâne pentru trei categorii de consumatori finali, se arată în proiectul Ordonanței de urgență pus în dezbatere de Ministerul Energiei.

Consum energie electricăFoto: Dragonimages / Dreamstime.com
 • „Prin prezentul proiect de act normativ se propune abrogarea art. 1 alin (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, eliminându-se obligația clienților casnici care au locuri de consum la domiciliu și la reședință de a depune declarații privind locul de consum la care beneficiază de preț plafonat.
 • Astfel, obligativitatea de depunere a declarațiilor rămâne doar consumatorilor finali care se încadrează în categoriile menționate la art. 1, alin alin (1) lit a, ii), iii) și iv).”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

VEZI AICI PROIECTUL DE OUG ȘI NOTA DE FUNDAMENTARE

Ce consumatori vor fi obligați în continuare să depună declarațiile

Aceasta înseamnă că pentru a beneficia de un preț final facturat plafonat de furnizorii de energie electrică la maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, obligativitatea depunerii declarațiilor pe proprie răspundere va reveni următorilor consumatori:

 • (ii) clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • (iii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • (iv) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

Potrivit noii Ordonanțe de urgență, consumatorii finali vor beneficia de prețuri plafonate numai în funcție de încadrarea în anumite niveluri lunare de consum de energie electrică, așa cum sunt acestea stabilite la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea se propune si eliminarea sancțiunii nerespectarii prevederilor art. 1 alin. (10) prevăzute la art. 16 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență.

Actualele prevederi îi pot afecta grav pe cei care stau cu chirie. Ce se va schimba pentru aceștia

Prin aceste modificări care se vor aduce, toți cetățenii vor beneficia de prețuri plafonate indiferent de numărul locurilor de consum, iar acest lucru va rezolva în special problema celor care stau cu chirie.

În nota de fundamentare se arată că, potrivit actualelor prevederi de la art. 1 alin (10) din OUG 27/2022, clientul casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi una sau mai multe adrese de domiciliu trebuie să depună la furnizor o declarație pe proprie răspundere privind locuința la beneficiază de preţ plafonat.

 • Această abordare, pe lângă faptul că se poate dovedi a fi laborioasă, poate afecta grav persoanele care locuiesc cu chirie, persoane care, chiar dacă în conformitate cu consumul lunar realizat sau dacă se găsesc în situațiile speciale menționate la art. 1 alin (1) lit a), pct. ii), iii) sau iv) ar avea dreptul să beneficieze de preț plafonat, nu ar putea beneficia de facilitățile oferite în lipsa unei eventuale declarații depuse de proprietar sau în lipsa unui contract încheiat direct cu un furnizor de energie electrică.
 • Mai mult, prin aplicarea respectivei prevederi consumatorii casnici sunt tratați diferit față de operatorii economici care beneficiază de facilitățile oferite de Legea nr. 357/2022 la toate locurile de consum, nu numai la un singur loc de consum.
 • Este necesar ca toți consumatorii casnici să poată beneficia de facilitățile stabilite prin actele normative în vigoare, să nu existe discriminări față de potențialii beneficiari, să se evite situațiile care ar putea conduce la afectarea consumatorilor cei mai vulnerabili, care nu dețin în proprietate o locuință”, se arată în nota de fundamentare.

Toate aceste probleme ar urma să fie rezolvate prin abrogarea art. 1 alin (10) din OUG 27/2022.

Ministrul Energiei a spus că vor fi eliminate declarațiile pe proprie răspundere pentru cei cu mai multe locuri de consum

Anterior, în cursul acestei zile, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus că declarațiile pe proprie răspundere prevăzute de legea plafoanelor vor fi eliminate, tarifele plafonate urmând să fie valabile indiferent de locurile de consum. ​

 • Referitor la prevederea din legea aprobată de Parlament prin care românii cu mai multe locuri de consum au obligația să dea o declarație pe proprie răspundere, anunț că situația este în curs de rezolvare.
 • Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, premierul Nicolae Ciucă a trasat sarcina creării unui proiect de ordonanță care să ELIMINE aceste declarații, pentru ca toți cetățenii să beneficieze de tarifele plafonate indiferent de numărul locurilor de consum.
 • Proiectul va fi finalizat și pus în transparență decizională în seara aceasta, urmând să fie aprobat săptămâna viitoare, în cadrul ultimei ședințe de guvern de anul acesta, a scris pe Facebook Virgil Popescu.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a explicat acum o săptămână ce categorii de persoane trebuie să depună declaraţie pe proprie răspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea preţului la energie electrică, spunând că în cazul clienţilor finali casnici cu un singur loc de consum aceştia beneficiază automat de preţul plafonat în care se încadrează.

Legea care stabilește noile plafoane de preț la energie, care se vor aplica în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025, a fost promulgată săptămâna trecută de președintele Klaus Iohannis, fiind publicată în Monitorul Oficial.

ANRE a venit ulterior cu explicații, precizând că pentru aproximativ 5 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat este de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus şi se aplică următoarelor categorii de clienţi:

 • al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;
 • care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
 • pentru cca. 2,8 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat este de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul lunar cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;
 • în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, de acest plafon beneficiind cca. 0,8 milioane de clienţi casnici.
 • În cazul clienţilor finali casnici, preţul final plafonat se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă, astfel:
 • clientul final casnic cu un singur loc de consum beneficiază automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar;
 • clientul final casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu poate beneficia de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii depuse la furnizorul de energie electrică, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum.

ANRE a mai anunțat atunci că vor beneficia de plafonare de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul maxim de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, tot în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal următorii consumatorii:

 • întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
 • operatorii/operatorii regionali ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice precum şi Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A.;
 • operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
 • autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti;
 • spitalele publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • unităţile de învăţământ publice şi private, precum şi creşele, furnizorii publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.

Plafonarea menționată se aplică și pentru situații în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale.

Model de declarație pe propria răspundere pentru plafonarea prețului la energie electrică

Având în vedere noile categorii de clienţi finali introduse care pot beneficia de preţul plafonat în urma depunerii unei cereri şi declaraţii la furnizorul de energie electrică, ANRE a elaborat un model de cerere şi un model de declaraţie pe proprie răspundere.

Atât cererile, cât şi declaraţiile pe proprie răspundere se pot depune la furnizorii de energie electrică, atât în format fizic, cât şi în format electronic. Modelele pot fi descărcate de pe site-ul ANRE, www.anre.ro.

Sursa foto: Dreamstime.com