​Infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice este atât de veche și uzată încât cea mai mare parte a ei a depășit durata normală de viață sau se află la limită, potrivit unor date dintr-un raport pe 2022 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Electricitatea a ajuns să circule prin instalații chiar mai vechi de 60 de ani. Distribuitorii declară investiții de multe sute de milioane de lei anual, însă pe teren gradul de înlocuire a liniilor electrice și transformatoarelor este extrem de mic, chiar tinde spre zero în unii ani. Trebuie precizat că aceste investiții declarate se regăsesc mai departe în facturi, tarifele de transport și distribuție fiind reglementate.

ElectricitateFoto: HotNews.ro/Claudia Pirvoiu

Pe scurt:

  • În cazul liniilor electrice aeriene aparținând Operatorul de Transport și Sistem - Transelectrica, aproximativ 97% au anul punerii în funcțiune în perioada 1960 - 1999. Liniile aeriene puse în funcțiune până în anul 1979 au un grad mediu de utilizare peste 100%, în condițiile în care acestea reprezintă 83% din totalul liniilor electrice aeriene de transport.
  • În ceea ce privește situația transformatoarelor/autotransformatoarelor din stațiile electrice ale Transelectrica, 73% din puterea instalată a acestora a fost pusă în funcțiune după anul 2000.
  • În cazul liniilor electrice de înaltă tensiune de 110kV din gestiunea distribuitorilor, ponderea punerilor în functiune dupa 2000 este de doar 4,53% din lungimea totală. Numărul stațiilor electrice din rețelele de distribuție, puse în funcțiune după 2000 reprezintă doar 10,8% din numărul total al acestora, iar numărul posturilor de transformare și al punctelor de alimentare instalate după 2000 reprezintă 34,32% din numărul total.
  • Fiind rețeaua veche și uzată, apar multe întreruperi de electricitate. În 2022 au mai scăzut față de anul precedent, dar rămân în continuare semnificative. SAIDI (indicele durată medie a întreruperilor pentru un utilizator) întreruperi planificate a înregistrat o scădere a valorii medii la 132,21 minute/an față de valoarea de 155,59 min./an înregistrată în anul 2021, iar SAIDI întreruperi neplanificate înregistrează o scădere la valoarea de 108,25 min./an, față de 130,43 min./an în 2021.
  • În cazul anumitor operatori valorile realizate ale mentenanței corective sunt semnificative. Deoarece mentenanţa corectivǎ se realizează în urma incidentelor în rețea, cu impact în alimentarea consumatorilor, înrǎutǎţirea indicatorilor de performanţǎ şi scǎderea calitǎţii serviciului prestat, este necesară realizarea de lucrări de mentenanţǎ preventivǎ și de investiții în rețea, necesare pentru diminuarea numărului de întreruperi în rețele.

Situația rețelei Transelectrica: 83% din linii au fost puse în funcțiune în anii '60-'70

Din lungimea totală a liniilor electrice aeriene (8,9 mii km), 83% au anul punerii în funcțiune în perioada 1960 - 1979, iar 14% între anii 1980 și 1999. În perioada 2000-2019 doar 2,33% din linii au fost puse în funcțiune, iar pentru perioada 2020-2022 apare cifra de 0,81%.

Este înregistrat un grad mediu de utilizare peste 100% pentru liniile electrice aeriene puse în funcțiune până în anul 1980, în condițiile în care acestea reprezintă 83% din totalul liniilor electrice aeriene din gestiunea transportatorului de energie.

Gradul de utilizare a liniilor electrice aeriene reprezintă raportul procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată (48 ani conform ultimei editii a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe stabilit prin HG 2139/2004).

Potrivit raportului ANRE, din puterea totală instalată în transformatoare/autotransformatoare cca. 73% a fost pusă în funcțiune după anul 2000

Se constată că majoritatea transformatoarelor/autotransformatoarelor puse în funcțiune înainte de 2000 (adică 27% din puterea totală instalată în transformatoare și autotransformatoare) au durata de funcționare depășită.

Pe partea de investiții, Transelectrica nu a reușit în niciun an să-și îndeplinească planul anual. Nici 2022 nu face excepție, astfel că valoarea investițiilor realizate se ridică la 272,4 milioane lei față de prognoza de 383,4 milioane lei.

Distribuitorii declară îndeplinirea planurilor de investiții și chiar în plus, dar rețelele de electricitate tot vechi și uzate rămân

Distribuitorii de energie: E-Distribuţie Muntenia S.A., E-Distribuţie Banat S.A., E-Distribuţie Dobrogea S.A., Distribuție Energie Oltenia S.A., Delgaz Grid S.A., Distribuție Muntenia Nord, Distribuție Transilvania Nord și Distribuție Transilvania Sud.

E-Distribuție Muntenia. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice din gestiunea E-Distribuție Muntenia asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale situate în partea sud-estică a României, respectiv Ilfov, Giurgiu si Municipiul Bucuresti

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), 10% sunt puse în funcțiune înainte de 1960, aprox. 57% între 1960 și 1979, aprox. 20% între 1980 și 1999, aprox. 10% între 2000 și 2019 și doar 1,8% între 2020 și 2022.

Practic, o mare parte a liniilor de 110 kV au fost puse în funcţiune înainte de anul 2000 (88%). Referitor la liniile de medie și joasă tensiune, 27,5%, respectiv 33,7% au fost puse în funcţiune după anul 2000.

În ceea ce privește stațiile electrice/ transformare de 110 kV, aprox. 6% sunt puse în funcțiune înainte de 1960, aprox 56% între 1960 și 1979, aprox 21% între 1980 și 1999, aprox. 17% între 2000 și 2019 și 0% între 2020 și 2022.

Planul anual de investiții apare indeplinit și sunt declarate chiar și lucrări suplimentare:

Valorile realizate conțin lucrări suplimentare, astfel:

- 2020: lucrări suplimentare în valoare de 23.272.045 lei față de 229 milioane planificat;

- 2021: lucrări recuperate în valoare de 21.415.538 lei și investiții suplimentare în valoare de 29.774.268 lei față de 215 milioane planificat;

- 2022: lucrări recuperate în valoare de 1.170.942 lei și investiții suplimentare în valoare de 30.285.572 lei față de 205 milioane lei planificat;

E-Distribuție Banat. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, aparținând ED Banat, asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale Arad, Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș.

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), aprox. 18% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, aprox. 55% între 1960 și 1979, aprox. 25% între 1980 și 1999, sub 1% între 2000 și 2019, doar 0,07% între 2020 și 2022.

Practic, o mare parte a liniilor electrice de distribuţie de 110 kV şi medie tensiune au fost puse în funcţiune înainte de anul 2000 (99% dintre liniile de înaltă tensiune, respectiv 93% dintre liniile de medie tensiune). Circa 78% din liniile electrice de distribuţie de JT/branșamente au fost puse în funcţiune înainte de anul 2000.

În cazul a 97 de Stații de transformare, 4% au fost puse înainte de 1960, aprox. 69% între 1960 și 1979, aprox. 23% între 1980 și 1999, circa 2% între 200 și 2019 și doar 1% între 2020 și 2022.

Planul de investiții apare ca fiind îndeplinit.

Valorile realizate conțin lucrări suplimentare, astfel:

- 2020: lucrările recuperate în valoare de 25.374.168 lei și lucrări suplimentare în valoare de 3.081.218 lei față de 126 milioane planificat;

- 2021: lucrările recuperate în valoare de 20.757.998 lei și lucrări suplimentare în valoare de 6.186.469 lei față de 126,8 milioane planificat;

- 2022: lucrările recuperate în valoare de 3.954.240 lei și lucrări suplimentare în valoare de 18.642.575 lei față de 126,4 milioane planificat

E-Distribuție Dobrogea. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, din gestiunea E-Distribuție Dobrogea, asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale situate în partea sud\estică a Romaniei: Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), aprox 0,59% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 74% între 1960 și 1979, aprox. 24,8% între 1980 șii 1999, doar 0,47% între 2000 și 2019, iar între 2020 și 2022 apare 0%.

Majoritatea liniilor de 110 kV (99,5% din total) a fost pusă în fucțiune înainte de anul 2000, iar in cazul liniilor de medie și joasă tensiune, circa 92% din liniile de medie tensiune și 70% din liniile de joasă tensiune (inclusiv branșamente).

În cazul a 120 statii electrice/ tranformare, circa 21% au fost puse în funcțiune între 1960 și 1979, aprox 23% între 1980 și 1999, aprox. 49% între 2000 și 2019, circa 5% între 2020 și 2022, iar după 2020 apare 0%. În cazul altor 78 Stații electrice, peste 92% au fost puse în funcțiune între 1960 și 1979, iar 8% între 1980 și 1999.

S-au realizat lucrări noi și lucrări de retehnologizare pe liniile de MT, respectiv lucrări de trecere la 20 kV a rețelei de 10 kV sau 6kV, construirea de linii noi si realizare de legături (bucle) între liniile existente.

Valorile privind investițiile realizate conțin lucrări suplimentare, astfel:

- 2020: lucrările recuperate în valoare de 10.079.788 lei și lucrări suplimentare în valoare de 9.296.016 lei față de 104 milioane planificat;

- 2021: lucrările recuperate în valoare de 10.234.902 lei și lucrări suplimentare în valoare de 7.095.172 lei față de 194 milioane planificat;

- 2022: lucrările recuperate în valoare de 248.506 lei și lucrări suplimentare în valoare de 35.993.699 lei față de 105 milioane planificat

Distribuție Energie Oltenia. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, din gestiunea Distribuție Energie Oltenia, asigură alimentarea cu energie electrică utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale situate în partea de sud a Romaniei: Dolj, Gorj, Mehedinți, Teleorman, Argeș, Olt și Vâlcea.

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), circa 2% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 67% între 1980-1999, aprox. 19% între 1980 și 1999, aprox 10% între 2000 și 2019, doar 0,04% între 2020 și 2022.

În cazul a 144 stații electrice, circa 73% au fost puse în funcțiune între 1960 și 1979, aprox. 24% între 1980 și 1999, iar 2% între 2000 și 2019. În cazul altor 54 stații electrice / transformare, aprox 88% apar între 1960 și 1979, iar 11% între 1980 și 1999.

Valorile de investiții realizate conțin lucrări suplimentare, astfel:

- 2021: lucrări suplimentare în valoare de 24.274.133 lei față de 206,6 milioane planificat

- 2022: lucrări suplimentare în valoare de 56.518.902 lei față de 221,1 milioane planificat

Delgaz Grid. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, din gestiunea Delgaz Grid, asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale situate în partea nord-estică a României: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), aprox. 1,5% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 61% între 1960 și 1979, aprox 35% între 1980 și 1999, sub 1% între 2000 și 2019, iar 1,1% între 2020 și 2022.

În cazul a 124 de stații electrice, circa 5% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 79% între 1960 și 1979, aprox. 13% între 1980 și 1999, circa 2% între 2000 și 2019, iar între 2020 și 2022 apare 0.

Valorile de investiții realizate conțin lucrări suplimentare, astfel:

- 2021: lucrările recuperate în valoare de 21.373.603 lei și lucrări suplimentare în valoare de 84.983.097 lei față de 149,9 milioane lei;

- 2022: lucrările recuperate în valoare de 5.237.668 lei și lucrări suplimentare în valoare de 99.089.364 lei față de 152,2 milioane lei.

DEER Muntenia Nord. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, din gestiunea DEER Muntenia Nord, asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea.

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), circa 9% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 75% între 1960 și 1979, aprox. 14% între 1980 și 1999, circa 1% între 2000 și 2019, dar 0,07% între 2020 și 2022.

În cazul a 125 Stații electrice / transformare de 110 kV, circa 5% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 68% între 1960 și 1979, aprox. 20% între 1980 și 1999, circa 4% între 2000 și 2019, doar 0,80% între 2020 și 2022. În cazul a 88 stații stații sub 110 kV, circa 5,5% înainte de 1960, aprox. 64% între 1960 și 1979, circa 29% între 1980 și 1999, circa 1% între 200 și 2019, iar între 2020 și 2022 apare cifra 0.

Valorile de investiții realizate conțin lucrări suplimentare, astfel:

- 2020: lucrările recuperate în valoare de 15.898.061 lei și lucrări suplimentare în valoare de 2.689.904 lei față de 203 milioane planificat;

- 2021: lucrările recuperate în valoare de 7.232.279 lei și lucrări suplimentare în valoare de 6.344.774 lei față de 175,7 milioane planificat;

- 2022: lucrările recuperate în valoare de 5.983.592 lei și lucrări suplimentare în valoare de 20.515.727 lei.

DEER Transilvania Nord. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, din gestiunea DEER Transilvania Nord, asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud și Sălaj.

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), circa 8% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 69% între 1960 și 1979, aprox. 18% între 1980 și 1999, circa 3% între 2000 și 2019, doar 0,34% între 2020 și 2022.

În cazul stațiilor de transformare de 110 kV, circa 7% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 67% între 1960 și 1979, aprox. 19% între 1980 și 1999, aprox. 5% între 2000 și 2019, iar între 2020 și 2022 apare cifra 0. De asemenea, în cazul stațiilor electrice sub 110 kV, circa 13% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 31% între 1960 și 1979, aprox. 20% între 1980 și 1999, circa 34% între 2000 și 2019, iar între 2020 și 2022 apare cifra 0.

Se remarcă realizarea unui număr redus de staţii electrice de transformare după anul 2000 (15 stații de transformare, reprezentând 12,4% din totalul stațiilor electrice). În cazul posturilor de transformare și punctelor de alimentare, 26,2% din totalul acestora sunt realizate după anul 2000.

Valorile de investiții realizate conțin lucrări suplimentare în valoare de 3.302.845 lei pentru 2020, planificat fiind 187 milioane lei 10.686.152 lei, planificat fiind 186 milioane lei pentru 2021 și 33.719.846 lei, planificat fiind 182 milioane lei pentru 2022.

DEER Transilvania Sud. Rețeaua electrică de distribuție a energiei electrice, din gestiunea DEER Transilvania Sud, asigură alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor din zonele administrativ teritoriale Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Linii electrice de distribuţie:

În ceea ce privește liniile de înaltă tensiune (110 kV), circa 14% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, circa 61% între 1960 și 1979, aprox. 21% între 1980 și 1999, circa 2% între 2000 și 2019 și doar 0,55% între 2020 și 2022.

În ceea ce privește stațiile electrice de 110 kV, circa 7% au fost puse în funcțiune înainte de 1960, 60% între 1960 și 1979, circa 18% între 1980 și 1999, aprox. 12% între 2000 și 2019, iar între 2020 și 2022 apare 0.

Realizarea planului anual de investiții

2021: lucrările recuperate în valoare de 943.373 lei și lucrări suplimentare în valoare de 6.230.020 lei

2022: lucrările recuperate în valoare de 8.216.014 lei și lucrări suplimentare în valoare de 18.057.588 lei.

Bende Sandor, președintele Comisiei Industrie și Servicii din Camera Deputatilor, a declarat, zilele trecute, că ar putea apărea probleme din cauza lipsei investițiilor în distribuția de energie. "Indiferent de care distribuitor vorbim, toți au aceeași problemă", a precizat șeful Comisiei Industrie și Servicii din Camera Deputatilor. Potrivit deputatului, lipsa investițiilor în domeniul distribuției, atât a energiei electrice, cât și a gazelor, acum a început să iasă la iveală, când a crescut cererea. Distribuitorii au probleme în racordarea consumatorilor care vor să fie și prosumatori.