Peste 7,7 mii de kilometri de conducte din rețeaua de transport al gazelor au durată de funcționare mai mare de 40 de ani, arată un raport al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din conducte sunt foarte vechi și uzate. Problema mai mare este că rețeaua se înnoiește într-un ritm destul de redus, gradul de realizare a investițiilor de către transportatorul național Transgaz fiind mult sub planurile asumate.

Conducte TransgazFoto: AGERPRES

Transportul gazelor naturale este asigurat prin conducte magistrale și racorduri de alimentare, în lungime totală de 13.978 km, având diametre cuprinse între 25 mm şi 1200 mm, la presiuni cuprinse între 6 bar şi 63 bar.

Cât de vechi sunt conductele de transport al gazelor

 • 7.717 km conductă au durată mai mare de funcționare de 40 ani
 • 1.456 km durata intre 30 și 40 de ani
 • 1.377 km intre 20 și 30 ani
 • 2.178 km între 10 și 20 de ani
 • 364 km între 5 și 10 ani
 • 886 km mai noi de 5 ani

În 2022, lungimea totală a conductelor și racordurilor (incluzând conductele de tranzit și a magistrala BRUA) a înregistrat o scădere de circa 0,3%, din cauza scoaterii din uz a unor tronsoane cu vechime foarte mare și care nu mai erau utilizate.

Pe hârtie, planurile Transgaz de dezvoltare arată foarte bine, în realitate, investițiile sunt sub un sfert

- Planul de dezvoltare pentru perioada 2022- 2031 elaborat de Transgaz presupune investiții de circa 3,63 miliarde de euro.

- În 2022, Transgaz a realizat investiții în valoare totală de 124,8 milioane lei, din care 94,2 milioane lei finanțare din surse proprii și 30,5 milioane lei finanțare din fonduri nerambursabile.

- Din valoarea totală a investițiilor realizate cu finanțare din surse proprii, 77,3 milioane lei reprezintă valoarea totală a imobilizărilor corporale și necorporale aferente sistemului.

- Potrivit ANRE, gradul de realizare a planului anual de investiții pentru 2022 a fost de doar 23%, prin raportarea valorii realizate a imobilizărilor corporale și necorporale în sistem de 77.340.597 lei la valoarea planificată a acestora de 336.911.383 lei.

- Conform procedurilor în vigoare, gradul de realizare a planului de investiții aferent anului 2022 trebuie reanalizat după primele 6 luni din 2023, perioadă în care Transgaz are dreptul să recupereze investițiile nerealizate în anul precedent, fiind obligatorie realizarea unui grad mai mare de 95% a investițiilor planificate în sistem.

- În ceea ce privește îndeplinirea planului de investiții pentru anul 2021, cu tot cu recuperările din 2022, Transgaz a ajuns la un grad de 73%, sub cel minim obligatoriu, de 95%.

- Pentru anul 2023, Transgaz a prognozat investiții în valoare totală finanțată din surse proprii de 208.337.159 lei, din care investiții în sistem de 186.322.886 lei și 22.014.273 lei investiții în dotări.

Cele mai importante investiții:

 • Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova;
 • Noi dezvoltări în scopul preluării gazelor de la țărmul Marii Negre

Rețeaua de distribuție a gazelor este mai nouă

Cei 28 de operatori de distribuție a gazelor naturale, titulari ai licențelor acordate de ANRE, dețineau în decembrie 2022 conducte în lungime totală de peste 58.594 km. Dintre acestea, o pondere de 68,15% din total o reprezintă rețelele din polietilenă, acestea fiind cele care au cunoscut o dezvoltare accentuată în ultimii 20 de ani.

Vechime rețea distribuție:

 • 1.712 km mai veche de 40 ani (2.92%)
 • 3.071 km între 30 și 40 ani (5,24%)
 • 16.056 km între 20 și 30 ani (27,4%)
 • 20.486 km între 10 și 20 ani (34,96%)
 • 17.269 km mai noi de 10 ani (29,47%)

Astfel, din totalul de 58.594 km, o pondere de peste 29% reprezintă rețele care au o vechime mai mică de 10 ani, iar circa 35% dintre acestea au o vechime cuprinsă între 10 și 20 de ani. Pe de altă parte 27,4% reprezintă conducte și racorduri cu vechimea cuprinsă între 20 și 30 de ani, în timp ce doar 8,16% au o vechime mai mare de 30 de ani.

În ultimul an gazier a fost extinsă rețeaua de distribuție de gaze naturale cu 2.496 km, ceea ce înseamnă o majorare de circa 4,45%.

În ceea ce privește investițiile pe care le-au realizat în cursul anului 2022 cei doi mari operatori, Delgaz Grid și Distrigaz Sud Rețele, valoarea totală a ajuns la 795,3 milioane lei. Din această valoare, investițiile directe în obiective ale sistemului sunt de 667,7 milioane lei. Raportând această valoare la cea asumată prin plan, de 737,6 milioane lei, se ajunge la un grad de realizare de peste 90%.

Citește și