Camera Deputaților a votat o nouă lege privind prosumatorii, adică cei ce își produc energie pentru propriul consum, comercializând surplusul. Noua lege urmează să fie trimisă spre promulgare la Președinția României. Cei mai interesați de noile prevederi sunt miile de persoane care își pun panouri fotovoltaice pe case și care doresc să vândă surplusul de energie produsă.

Casa cu panouri fotovoltaiceFoto: HotNews / C.P.

Vezi aici documentul cu noile modificări ale Legii energiei, referitoare la prosumatori.

Prosumatorul va putea stoca energia

Una dintre prevederi se referă la modificarea definiției prosumatorului, fiind adăugată, printre altele, și activitatea de stocare a energiei electrice.

Ce va putea face un prosumator:

a) poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice;

b) poate compensa financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestora:

  • dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum și/sau locurile de producere și consum respective este prestat de același furnizor de energie electrică;
  • dacă locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;”

Crește limita pentru compensarea cantitativă

Compensare cantitativă este procesul prin care furnizorul de energie precizează în factura/facturile emise prosumatorului care deţine centrale cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, cantitatea de electricitate consumată din reţea de către prosumator, cu preţul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi prosumator.

La acesta se adaugă tarifele şi taxele legal prevăzute şi cantitatea de electricitate produsă şi livrată de către prosumator la un preţ egal cu preţul energiei electrice active, fară taxe şi tarife, facturând lunar diferenţa.

Înainte limita era de 200 KW.

Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot opta pentru un mecanism de compensare pe o perioadă de cel puțin 6 luni.

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalaţii cu o putere de până în 400 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional Energie şi Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE.

Crește limita pentru care nu se plătesc dezechilibre

Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 900 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrare revine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE.

Înainte limita era de 400 KW.

Prosumatorii persoane fizice și juridice, precum și autoritățile publice locale care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 900 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă sau stocată atât furnizorilor de energie electrică cu care aceştia încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, cât și consumatorilor racordați la barele centralei electrice.

Autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri publice, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.

La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi cu care încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:

  • a) să realizeze o compensare cantitativă între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețeaua electrică de către aceștia într-o perioadă de facturare, conform unei metodologii specifice ANRE;
  • b) să deconteze cantitățile de energie electrică în procesul de compensare cantitativă utilizând prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator;

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi, președintele Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), va modifica şi completa Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor.