Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) se află în pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrică, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arată în răspunsurile transmise de către instituție în urma unor solicitări ale HotNews.ro. ANRE a observat că unii furnizori au raportat valori mari în contractele cu clienții finali, iar cantități de energie au fost vândute succesiv, cu scopul de a crește prețul. Companiile riscă amendă de 5% din cifra de afaceri.

ElectricitateFoto: HotNews / Claudia Pirvoiu

Reamintim că HotNews.ro a scris în exclusivitate o serie de articole despre creșterea prețurilor la gaze și energia electrică, în timp ce pe piețele europene acestea scad, și despre cum subvenționează statul profiturile uriașe ale furnizorilor.

Și premierul Marcel Ciolacu a reacționat vineri, cerând atât ministrului, cât și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să verifice furnizorii din România care cresc prețurile în România, în timp ce în Europa scad.

În mod direct, consumatorii finali, atât casnici, cât și industriali, nu sunt afectați de creșterea prețului. Însă, în mod indirect, au de suferit, deoarece este păgubit statul, prin aplicarea schemei de plafonare-compensare. Statul este obligat să suporte diferențele de preț, iar în unele cazuri, există suspiciunea că furnizorii și traderii nu au respectat legislația. Până acum, statul a plătit peste 22 miliarde lei către furnizori. Și urmează multe alte miliarde.

UPDATE ANRE a revenit cu informații, precizând că în total sunt 18 acțiuni de control la operatori economici pentru verificarea respectării, în perioada 01.01.2023-30.10.2023, a dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 27/2022

Controalele sunt făcute la:

  • 6 furnizori având ca tematică de control modul de stabilire a prețului plafonat la consumatorii non-casnici;
  • 4 furnizori având ca tematică de control respectarea prețului plafonat în ofertele-tip adresate consumatorilor de pe piețele concurențiale, SU, FUI.
  • 4 furnizori având ca tematică de control modul de prognozare a consumului lunar și a consumului suplimentar, precum și modul de modificare a prognozei lunare a cantităților suplimentare în cazul unor diferențe mai mari de 2% între cantitatea suplimentară și cea prognozată,
  • 4 acțiuni de control la furnizorii și traderii de energie electrică, pentru a verifica respectarea interdicției prevăzute la art. 16 alin. (7^4) din OUG nr. 27/2022, existând indicii în legătură cu vânzări succesive a unor cantități de energie electrică, în scopul vădit de a creşte prețul.
  • 3 acțiuni de control la furnizorii de gaze naturale privind verificarea respectării prețului final facturat de către furnizorii de gaze naturale, conform prevederilor art. 2 alin. (4) din OUG 27/2022.

ANRE a constatat "valorile ridicate raportate de unii furnizori"

Controalele vizează modul în care au fost respectate prevederile OUG 27/2022 privind schema de plafonare-compensare a prețurilor la electricitate și gaze.

În cursul desfășurării activității specifice de monitorizare a pieței de energie electrică, ANRE a constatat pentru lunile din semestrul I 2023 valorile ridicate raportate de unii furnizori ca medii ale prețurilor din contractele de furnizare încheiate cu clienți finali, se arată într-un răspuns al ANRE către HotNews.ro.

Astfel, "ANRE a demarat acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrică, care vizează verificarea respectării dispozițiilor OUG nr. 27/2022 privind aplicarea prețului plafonat la clienții finali noncasnici, precum și aplicarea prețului plafonat în ofertele-tip adresate clienților finali alimentați în regim concurențial, regim de serviciu universal și de ultimă instanță".

În domeniul gazelor naturale, ANRE a demarat acțiuni de control la principalii 3 mari furnizori. Acțiunile de control vizează verificarea respectării, în perioada 01.04.2023-30.09.2023, a prevederilor art. 2 alin. (4) din OUG nr. 27/2022 privind prețul final facturat de către furnizori.

Conform dispozițiilor art. 2 alin. (4) din OUG nr. 27/2022, prețul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:

a) prețul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) şi/sau (2);

b) prețul contractual;

c) prețul final calculat conform prevederilor art. 5 şi 6.

Vânzări succesive a unor cantități de energie electrică pentru creșterea prețului / Companiile riscă amendă de 5% din cifra de afaceri

În ceea ce priveşte activitatea de control desfăşurată de ANRE, în domeniul energiei electrice, au fost demarate acțiuni de control la unii dintre furnizori și traderi pentru a verifica respectarea interdicției prevăzute la art. 16 alin. (7^4) din OUG nr. 27/2022, existând indicii în legătură cu vânzări succesive a unor cantități de energie electrică, în scopul vădit de a creşte prețul.

Vânzarea succesivă a unor cantităţi de energie electrică sau gaze naturale de către traderi şi/sau furnizori cu activităţi de trading, în scopul vădit de a creste preţul, se sancţionează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri, se arată în art. 16 alin. (7^4) din OUG nr. 27/2022.

"Acțiunile de control menționate sunt în derulare și nu putem face publice aspecte preliminare sau parțiale. După finalizarea acțiunilor de control, concluziile precum și eventualele sancțiuni aplicate și măsuri dispuse vor fi făcute publice", a spus ANRE.

Câteva explicații ale ANRE legate de către legislația în vigoare

Eurostat a arătat recent, că prețurile contractuale din România sunt printre cele mai mari din Europa. Datele statistice cu privire la prețurile medii ale energiei electrice și gazelor naturale pentru clienții casnici și finali noncasnici, pe tranșe de consum, pentru semestrul I 2023, prezentate pe formatul EUROSTAT sunt cele contractuale, astfel cum au fost acestea raportate de furnizorii activi pe piața cu amănuntul de energie electrică și gaze naturale în semestrul I 2023, a precizat ANRE la solicitarea HotNews.ro.

Însă, clienții finali plătesc preț plafonat, care este mult mai mic decât cel contractual. Schema este în vigoare până în 31 martie 2023, potrivit OUG 27/2022. Însă, problemele aici apar, că diferențele sunt subvenționate de către stat, adică, în final, tot de către consumatori.

  • În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, prețurile din ofertele-tip aplicate clienților finali noi sau celor care își reînnoiesc contractele de furnizare nu pot depăși valorile prețurilor finale facturate plafonate aferente categoriei de clienți în care se încadrează. La aceasta se adaugă prevederile cadrului de reglementare în vigoare privind serviciul universal și de ultimă instanță, care ar trebui să conducă treptat la o aliniere a prețurilor contractuale prevăzute în contractele de furnizare a energiei electrice și gaze naturale cu prețurile finale facturate plafonate pe diferitele categorii de clienți.
  • Câștigurile care ar putea să apară din aplicarea unor prețuri contractuale ridicate de vânzare a energiei electrice/gazelor naturale la clienții finali sunt teoretice în condițiile în care, pe perioada aplicării OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, prețurile plătite de clienți prin facturile de energie electrică sau gaze naturale sunt prețurile finale plafonate pe categorii de clienți casnici/noncasnici (conform art. 1 alin (1) și (2)).
  • În același timp, sumele decontate de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică se stabilesc prin compararea prețului mediu ponderat de achiziție al furnizorului cu componenta de achiziție a energiei electrice din prețul final facturat plafonat pe fiecare categorie de client final.
  • Potrivit prevederilor legale, valoarea maximă a prețului mediu ponderat de achiziție la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică a fost de 1300 lei/MWh pentru primele 6 luni din 2023, nivelul scăzând la valoarea maximă de 900 lei/MWh o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 206/2023, publicată în Monitorul Oficial nr.634/11.07.2023.
  • Conform prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, (OUG nr. 27/2022), preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, clienților finali a fost plafonat.

Referitor la sumele decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrica și gaze naturale, articolul 7^1 din OUG 27/2022 prevede următoarele:

"Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) a cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 sau, după caz, determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate, va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."

De asemenea, conform celor prevăzute la art. 4 din OUG 27/2022, componenta de furnizare a energiei electrice este de 73 lei/MWh, iar componenta de furnizare a gazelor naturale este de 12 lei/MWh. Astfel, cele două componente au valori fixate în legislaţia primară.

Povestea prețurilor mari, pe scurt

Furnizorii, în special prin activitatea de trading, au avut în 2022 profituri enorme, statul a pompat multe miliarde de lei în aceștia, nu există niciun semnal de preț pe piață, anii următori fiind invăluiți într-o totală incertitudine, iar consumatorii nu beneficiază de cele mai mici prețuri, așa cum se întâmplă în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Dimpotrivă. În ceea ce privește prețurile contractuale, România se află în topul celor mai mari din UE, iar cu cele plafonate, undeva pe la mijlocul clasamentului.

Statul a plătit până acum 22,4 miliarde de lei furnizorilor, iar până în 2025 urmează multe alte miliarde.

Actualul nivel de plafonare din România a fost stabilit prin OUG 27/2022, când prețurile la energia electrică și gazele naturale erau foarte sus. Între timp, prețurile pe piețele europene au scăzut foarte mult, de trei ori la energia electrică și cu 90% la gaze. Este neclar cât de justificate mai sunt actualele plafoane din România și este dificil de analizat acest aspect, în condțiile în care nu există o piață liberă și nici semnale de preț.

În România, prețul la gaze nu este liber, fiind plafonat începând de la producători. Aceștia sunt obligați să vândă la preț de 150 de lei/MWh. Acesta este prețul de achiziție, la care se adaugă tarifele de transport, de distribuție și marja furnizorilor. La consumatorul final casnic, prețul este plafonat de 0,31 lei/kWh, ceea ce înseamnă 310 lei/MWh, iar la consumatorul noncasnic- 0,37 lei/kWh (370 lei/MWh), la un consum anual de cel mult 50.000 MWh.

Alte articole pe tema prețurilor mari la gaze și energie electrică: