​Statul roman este dator companiei OMV Petrom cu circa 2,46 miliarde de lei (aprox.600 de milioane de euro). De altfel, chiar in raportul financiar pe 2010, se arata ca aceasta este suma totala estimata pe care Petrom o revendica de la stat pentru unele cheltuieli de mediu. Intr-o prima faza, Ministerul Mediului analizeaza posibilitatea de a returna companiei OMV Petrom 91,6 milioane de lei, fara TVA, reprezentand costuri de decontaminare a mediului. La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Mediului a precizat ca a fost infiintat un comitet de avizare care trebuie sa ia o decizie cu privire la plata celor 91,6 milioane de lei. In cazul in care se va ajunge la o disputa intre cele doua parti, cazul va fi solutionat de catre Curtea Internaţională de Arbitraj la Paris, precizeaza Ministerul Mediului.

Petrom, principala companie suprataxataFoto: AGERPRES

Pentru plata acestor obligatii nu exista un termen limita, sustin surse din domeniu. Trebuie precizat ca in 2004 cand a cumparat Petrom, OMV a platit pentru 33,34% din acţiuni suma de 669 milioane euro. Dupa aceea, a majorat capitalul social cu 830,6 milioane euro si astfel a ajuns sa detina 51% din actiuni. In total, Petrom a ajuns sa coste 1,5 miliarde de euro.

Petrom: Pentru inchiderea sondelor, statul datoreaza aproape 2 miliarde de lei, iar pentru obligatiile de mediu de la Doljchim 466 milioane de lei

  • Conform contractului de privatizare, OMV Petrom are obligaţia de a închide sondele care sunt abandonate şi care urmează să fie scoase din funcţiune, se arata intr-un raport pe 2010 privind situatia financiara a Petrom. "Aceste cheltuieli vor fi recuperate de la statul român, întrucât acestea se referă la activităţi de explorare şi producţie efectuate înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom în 2004. Ca urmare, OMV Petrom S.A. a înregistrat datorii estimate cu dezafectarea şi respectiv creanţe de la statul român în sumă de 1.992,84 milioane lei la 31 decembrie 2010 (2009: 1.835,22 milioane RON). De asemenea, OMV Petrom S.A. a înregistrat creanţe de la statul român referitoare la obligaţiile de mediu în E&P, Rafinare şi Doljchim în sumă de 466,11 milioane RON (2009: 537,46 milioane RON) întrucât acestea existau înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom S.A", se mai arata in raport.

OMV Petrom a înaintat două notificări prin care solicită rambursarea costurilor de decontaminare a mediului, în sumă de 91,68 milioane RON. Până în prezent, statul român nu a plătit sumele solicitate. Procedurile contractuale de rambursare sunt în desfăşurare.

Contactat de HotNews.ro, Ministerul Mediului confirma ca a primit cele doua notificari, una in 2009 si cealalta in 2010.

  • Precizare: Ministerul Mediului a furnizat HotNews.ro raspunsuri partiale. De exemplu, nu a raspuns in cat timp si in ce mod trebuie platite toate aceste sume.

"În temeiul art. 2.1 din Anexa P la Contractul de privatizare nr. 5/2004, S.C. OMV Petrom S.A. a transmis notificări de pretenţie către Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în perioada 2009 şi 2010", arata Ministerul Mediului.

  • Notificarea pretenţiei nr. 971/20.11.2009 pentru obiectivul Închiderea celor două batale de şlamuri fosfo-amoniacale de pe platforma Combinatului Doljchim Craiova, în valoare de 30.252.175,84 lei (exclusiv TVA), echivalentul a 7.198.120,94 euro;
  • Notificarea pretenţiei nr. 118/26.03.2010, pentru obiectivul Ecologizarea celor două batale interioare din cadrul Rafinăriei Petrobrazi, în valoare de 61.431.494,04 lei (exclusiv TVA), echivalentul a 15.315.786,79 euro.

Abia la inceputul anului, s-a contituit un comitet la nivelul ministerului care sa analizeze aceasta problema. In cadrul Ministerului s-a constituit prin Ordinul 97/18.01.2011, completat prin Ordinul 978/28.02.2011, Comitetul de avizare/aprobare pentru probleme de mediu “Petrom”, pentru punerea în aplicare a prevederii art. 20, alin (6) din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea SNP Petrom SA, organism specializat care funcţionează pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor, ce a preluat îndatoririle Vânzătorului cu privire la problemele de mediu prevăzute în Contractul de privatizare nr. 5/2004 a SNP „Petrom” SA", arata Ministerul Mediului.

În cadrul acestui Comitet sunt analizate, verificate şi dezbătute cele doua notificari. Comitetul are trei variante de decizii: plata totala, plata partiala sau refuzul platii.

  • Conform Ordinului nr.97/2011 „aprobă plata totală/parţială sau refuzul costurilor solicitate pentru pierderile de mediu suferite de S.C. OMV Petrom S.A., rezultând din contaminarea istorică...”, iar conform art.8, alin. (6) „Decizia finală a Comitetului de aprobare se semnează de Preşedintele acestuia şi se supune aprobării Guvernului prin hotărâre a Guvernului.”

Conform contractului de privatizare 5/2004, disputele pot fi solutionate definitiv de către Curtea Internaţională de Arbitraj, un astfel de proces urmand sa aiba loc la Paris.

Ce prevede contractul de privatizare 5/2004 in privinta soluţionarii disputelor

  • „7.1 Soluţionarea disputelor 7.1.1 Orice dispută sau neînţelegere care ia naştere din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv, fără a se limita la, orice dispută cu privire la încheierea sa, valabilă, existenţa, nulitatea, încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea Contractului (denumită „Dispută” în cadrul acestei secţiuni 7 (Soluţionarea Disputelor), care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă în termen de 180 (una sută optzeci) de Zile Calendaristice de la notificarea transmisă de oricare dintre Părţi privind potenţiala Dispută va fi soluţionată definitiv de către Curtea Internaţională de Arbitraj CIC conform Regulilor de Arbitraj CIC. Partea care cere iniţierea procedurii arbitrale va transmite celeilalte Părţi o notificare scrisă cu privire la iniţierea procedurii.
  • 7.1.2 Arbitrajul se va desfăşura la Paris, Franţa în limba engleză, iar tribunalul arbitral va fi format din 3 (trei) arbitri numiţi în conformitate cu Regulile CIC.”