Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 -Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta desfasurarea activitatii de internship a studentilor PRACTeam.

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

In perioada luna septembrie 2011, 37 de studenti economisti realizeaza stagii de internship in organizatii gazda din Oradea, Timisoara, Suceava, pe baza rezultatelor foarte bune obtinute la evaluarea in urma desfasurarii activitatii de practica (iunie - iulie 2011).

Acesti studenti au fost selectati se catre organizatiile care au oferit stagii de internship, pe baza evaluarii realizate de tutorele de practica - angajat al unitatii economice, care a indrumat si monitorizat studentii in perioada de practica.

Studentii beneficiari ai stagiilor de internship, isi desfasoara activitatea pe baza unui program de internship particularizat, pe posturi din domeniul economic, cum ar fi: Asistent director vanzari, Analist credite, Revizor contabil, Junior Recruiter, Agent de vanzari, Trainer resurse umane, Referent de specialitate marketing, Contabil, Agent de turism, Receptioner, Auditor, Consilier clientela credite.

Activitatea de internship se desfasoara in baza celor 37 de Acorduri de internship incheiate de partenerii proiectului PRACTeam, astfel: Universitatea din Oradea - 15 acorduri de internship semnate; Universitatea de Vest din Timisoara - 10 acorduri de internship semnate; Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - 12 acorduri de internship semnate.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro