Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 -Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta organizarea campanie PRACTeam.

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

In vederea pregatirii corespunzatoare si insertiei pe piata muncii a studentilor economisti, a stabilirii unei punti de legatura intre universitati si mediul de afaceri, in perioada decembrie 2011 - ianuarie 2011 are loc in cadrul proiectului PRACTeam, activitatea de reinnoire si incheiere de noi Acorduri de practica si internship cu mediul de afaceri pentru organizarea si indrumarea stagiilor de practica si internship.

In acest scop, agentii economici din Oradea, Timisoara si Suceava, care doresc sa se implice in reusita acestui obiectiv pot incheia Acorduri de parteneriat pentru anul 2012 cu universitatile partenere ale proiectului: Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitate "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica.

In baza acestor acorduri, partenerii din mediul de afaceri devin organizatii gazda de practica si vor primi studenti economisti in stagii de practica si internship, sub coordonarea unui tutore de practica - angajat al firmei si a unui responsabil de practica - cadru didactic universitar, angajat al universitatilor partenere. In cadrul proiectului, urmeaza sa fie selectati in acest an 162 tutori de practica (cate 54 tutori la nivelul fiecarui partener) - angajati in cadrul organizatiilor gazda pentru practica.

Criteriile de selectie pentru tutorii de practica sunt: recomandarea din partea responsabilului de practica; angajamentul unitatii de practica de implicare in proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de catre conducatorul unitatii de practica/organizatiei gazda; angajamentul de implicare a tutorelui in proiect.

Tutorii de practica selectati in cadrul proiectului PRACTeam, vor beneficia de:

  • subventii;
  • un curs gratuit de instruire in vederea formarii abilitatilor de tutore pentru stagiile de pregatire practica ale studentilor, coordonat cu experti in domeniu;
  • un manual al tutorelui de practica din cadrul organizatiilor gazda care ofera programe de pregatire practica studentilor;
  • participarea la Workshop-ul PRACTeam - schimb de experienta si bune practici intre tutorii din diferite organizatii gazda a stagiilor de practica si studentii economisti;
  • participarea la Gala PRACTeam pentru premierea studentilor cu cele mai bune rezultate in stagiile de pregatire practica si a celor mai bune idei de imbunatatire a activitatii organizatiilor gazda de practica;
  • oportunitatea de a coordona, pregati si evalua studentii economisti in activitatea practica;
  • promovarea firmei / institutiei pe care o reprezinta prin Campaniile PRACTeam;
  • consolidarea relatiei cu mediul universitar - prin Acordul de parteneriat PRACTeam.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro