Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 -Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta organizarea campanie PRACTeam.

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

​Studentii economisti din Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, care doresc realizarea stagiului de practica intr-un mediu organizat sub indrumarea in parteneriat a unui tutore de practica din cadrul firmei si a unui cadru didactic universitar, sunt asteptati sa se inscrie la selectia care se desfasoara in perioada decembrie 2011 - ianuarie 2012 la sediul facultatilor implicate.

Pentru anul universitar 2011 - 2012, se vor selecta un numar total de 810 studenti economisti astfel:

 • 540 studenti din cadrul  ciclului I - studii universitare de licenta (180 studenti la nivelul Universitatii din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice, 180 studenti la nivelul Universitatii de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si 180 studenti la nivelul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica);
 • 270 studenti din cadrul  ciclului  II - studii universitare de masterat (90 studenti la nivelul Universitatii din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice, 90 studenti la nivelul Universitatii de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si 90 studenti la nivelul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica).

Dosarul de inscriere la selectie va cuprinde:

 • Copie dupa cartea de identitate si, daca este cazul, copie dupa viza de flotant;
 • Curriculum Vitae, completat pe baza formularului tip;
 • Scrisoare de motivatie;
 • Formularul de inregistrare a grupului tinta, completat pe baza formularului tip;
 • Acord de utilizare a datelor personale, completat pe baza formularului tip;
 • Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la toate activitatile proiectului, in situatia selectarii, completat pe baza formularului tip;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu este angajat cu carte de munca si/sau nu are nici o activitate aducatoare de venit, completata pe baza formularului tip;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de dubla finantare privind activitatea de practica, completata pe baza formularului tip.

Conditiile de selectie sunt:

 • Candidatul/candidata sa fie student inmatriculat in anul II de studiu in cadrul unui program de studii de licenta, respectiv in anul I de studiu in cadrul unui program de studii de masterat, organizat de facultatile partenere si inclus in proiect;
 • Candidatul/candidata sa NU fie angajat/angajata cu contract de munca, contract civil sau alte forme;
 • Candidatul/candidata sa NU beneficieze sau sa NU fi beneficiat de finantare pentru efectuarea stagiului de pregatire practica, prin alte proiecte;
 • Candidatul/candidata sa aiba domiciliul in localitatea in care isi efectueaza studiile conform cartii de identitate sau vizei de flotant;
 • Candidatul/candidata sa fie cetatean al Uniunii Europene.

Studentii selectati in grupurile tinta ale proiectului vor beneficia de:

 • subventii si premii;
 • pregatire practica specializata pe domeniul de studiu in organizatii gazda cu care facultatea a incheiat acorduri de parteneriat;
 • desfasurarea activitatii de practica sub indrumarea permanenta a unui tutore specializat din cadrul organizatiei gazda;
 • ghid de practica si materiale suport pentru desfasurarea stagiilor de practica gratuite;
 • servicii specializate si personalizate de orientare si consiliere in cariera, testare aptitudinala pentru orientare in cariera;
 • interactiunea on-line si on-time: studenti, facultate, firme, prin dispeceratul de practica - PRACTeam Center;

Dosarele se pot depune la sediile PRACTeam Center, de unde se pot obtine si Formularele tip:

 • Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice -  sala F006, program: Luni -Vineri, Orele: 16.00 - 18.00;
 • Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor - sala D05, program: Luni-Vineri, Orele: 16.00 - 18.00;
 • Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica - sala H001, program: Luni-Vineri, Orele: 16.00 - 18.00.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro