Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 -Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta organizarea campanie PRACTeam.

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

In perioada 09.01.2012 - 17.02.2012, in cadrul proiectului PRACTeam, se organizeaza in cele trei universitati partenere: Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, intalniri ale membrilor echipei de proiect cu studentii economisti - membri sau nu ai grupurilor tinta din cadrul proiectului PRACTeam - care si-au desfasurat stagiile de practica in anul universitar precedent, in cadrul celor trei facultati.

Aceste intalniri au ca scop identificarea nevoilor referitoare la pregatirea practica a studentilor economisti si vizeaza urmatoarele obiective specifice:

  • identificarea punctelor tari si punctelor slabe in ceea ce priveste modul de derulare al stagiilor de pregatire practica in anul precedent;
  • determinarea masurilor care sa conduca la imbunatatirea organizarii stagiilor de pregatire practica;
  • identificarea posibilitatilor de imbunatatire a metodelor de comunicare intre toti actorii implicati  in  practica studentilor economisti (studenti, coordonatori de practica si tutori de practica)

Metoda de evaluare aleasa pentru identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregatire practica a studentilor va fi focus grupul. La Focus-grupurile PRACTeam vor participa studentii economisti din anul III de studiu pentru licenta, respectiv din anul II de studiu pentru master, care au urmat stagiul de pregatire practica prin proiectul PRACTeam sau in afara acestuia, cadre didactice implicate in coordonarea activitatii de practica, tutori de practica din mediul de afaceri din Oradea, Timisoara si Suceava. Discutiile se vor axa pe continutul programei de practica si cerintele de evaluare, organizare, comunicare, relationare etc. si vor urmari sa scoata in evidenta aprecierile, criticile si propunerile studentilor, precum si elementele care pot fi imbunatatite in vederea adaptarii stagiilor de practica la nevoilor studentilor economisti si pietei muncii.

Rezultatele obtinute in urma Focus-grupurilor PRACTeam , vor sta la baza discutiilor din cadrul Workshop-ului PRACTeam, eveniment ce se va desfasura in luna februarie 2012, unde vor fi prezentate concluziile Focus-grupurilor echipei proiectului PRACTeam, reprezentantilor organizatiilor gazda, studentilor, tutorilor si coordonatorilor de practica. Pe baza acestor concluzii, se vor elabora Ghiduri de practica imbunatatite, atat pentru tutori, cat si pentru studenti pentru anul universitar in curs.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro