Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta debutul activitatii de testare aptitudinala a unui numar de 801 studenti economisti din Oradea, Timisoara si Suceava.

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

In perioada 12 - 30 martie 2012, are loc activitatea de evaluare aptitudinala, a studentilor selectati in grupurile tinta II - studenti licenta si III - studenti master, in cadrul proiectului PRACTeam concomitent, in cele trei universitati partenere: Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice; Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica.

Evaluarea aptitudinala (psihometrica) a studentilor in cadrul proiectului PRACTeam are ca scop:

  • identificarea  concordantei procentuale a profilului psihologic al candidatului cu  profilul posturilor din domeniul economic;
  • orientarea profesionala a studentilor tinand seama de potrivirea aptitudinilor personale cu  cerintele postului din domeniul economic;
  • valorificarea realista a resurselor personale pentru obtinerea celui mai adecvat loc de munca in urma desfasurarii activitatilor de explorare domeniala organizate in cadrul proiectului PRACTeam.
  • Aceasta activitate este implementata de experti psihologi, membri ai echipei de implementare a proiectului PRACTeam, de la nivelul celor trei universitati partenere si este realizata cu ajutorul platformei profesionale pentru evaluarea psihologica a adultilor si selectia de personal, achizitionata in cadrul proiectului. 

In perioada 02 - 30 Aprilie 2012, se vor desfasura activitatile de instruire in cadrul Modulului de orientare in cariera, activitati la care vor participa toti studentii economisti selectati in cadrul proiectului.

Rezultatele obtinute in urma evaluarii aptitudinale vor constitui un reper in orientarea studentilor spre domeniile de practica in cadrul celor peste 150 organizatii gazda de practica si internship, cu care au fost incheiate Acorduri de parteneriat sau Acte aditionale la Acordurile de parteneriat incheiate in anul anterior.

Pentru informatii suplimentare:www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro