Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" - Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Dupa aproape doi ani de la demararea activitatilor proiectului PRACTeam, la nivelul celor trei parteneri: Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, dintre cele mai semnificative rezultate ale proiectului amintim:

- 2126 participanti la activitati de instruire pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa;

- 1751 studenti economisti, nivel licenta si master, beneficiari ai serviciilor de consiliere si orientare in cariera si ai unui stagiu de practica PRACTeam;

- 1751 fise de practica personalizate pentru studentii si masteranzii economisti;

- 375 tutori de practica ¬ angajati din intreprinderile gazda de practica - formati in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa;

- 321 acorduri de parteneriat semnate cu organizatii gazda de practica din judetele Bihor, Timis si Suceava;

- 37 studenti economisti care au beneficiat de un stagiu de internship;

- 3 dispecerate de practica PRACTeam functionale in cele trei universitati partenere dotate cu aparatura si echipamente IT la dispozitia studentilor economisti;

- 6 Ghiduri de practica PRACTeam adresate studentilor de la nivel de licenta si masterat pentru efectuarea stagiului de practica publicate la Editura Universitatii din Oradea ;

- 1 Ghid de orientare in cariera a studentilor economisti PRACTeam;

- 1 Manual al tutorelui de practica PRACTeam;

- 2 Campanii de promovare PRACTeam in cele trei universitati partenere;

- 2126 de ghiduri si manuale PRACTeam multiplicate si distribuite gratuit persoanelor selectate in grupurile tinta ale proiectului;

- 6 volume de prezentare a organizatiilor gazda de practica PRACTeam si a studentilor premianti in cadrul Galelor PRACTeam;

- 1 Conferinta de lansare a proiectului, organizata la nivel inter-regional si 2 Conferinte de presa organizate la nivelul partenerilor;

- 6 Gale PRACTeam organizate la nivel teritorial cu scopul evaluarii, selectarii, nominalizarii, promovarii si premierii studentilor selectati in grupurile tinta ale proiectului PRACTeam pentru peformantele si rezultatele obtinute in cadrul stagiilor de practica;

- 2 Gale PRACTeam organizate la nivel inter-regional cu scopul premierii in bani a studentilor economisti pentru peformantele si rezultatele obtinute in cadrul stagiilor de practica PRACTeam;

- 2 Concursuri organizate la nivel inter-regional cu tema "Idei de imbunatatire a activitatii organizatiei gazda a stagiilor de pregatire practica", finalizate cu acordarea de premii in bani studentilor participanti;

- 2 Mese rotunde, organizate la nivel inter-regional, cu tema "Experiente si bune practici PRACTeam";

- 84 de premii in bani inmanate studentilor in cadrul Galei PRACTeam la nivel inter-regional, pe urmatoarele categorii: 78 premii pentru performante deosebite demonstrate pe parcursul sau la sfarsitul stagiului de practica;

- 6 premii la concursul "Idei de imbunatatire a activitatii organizatiei gazda a stagiilor de pregatire practica";

- 6 Focus grupuri, organizate cu scopul identificarii nevoilor referitoare la pregatirea practica a studentilor economisti;

- 6 Workshopuri PRACTeam cu tema "Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregatire practica a studentilor economisti";

- 1 Workshop-ul PRACTeam cu tema "Tranzitia de la scoala la viata activa a studentilor economisti";

- 1 Platforma virtuala actualizata http://distance.iduoradea.ro/practeam ;

- 1 site proiect actualizat www.practeam.ro.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro.