Comisia Europeana a informat joi dimineata autoritatile romane printr-o scrisoare ca a decis sa "presuspende" cea mai mare parte din trei programe cofinantate prin fondurile structurale ale UE - "Transport", "Regional" si "Cresterea competitivitatii economice", anunta Comisia intr-un comunicat de presa. Presuspendarea survine ca urmare a unor deficiente grave din cadrul sistemului de gestionare si control al programelor. Problemele sunt legate de domeniul achizitiilor publice, al bunei gestiuni financiare, precum si de prevenirea si detectarea fraudei si a conflictelor de interese.

In urma celor trei scrisori de joi (cate una pentru fiecare program vizat), Romania are la dispozitie doua luni pentru a reactiona si apoi pentru a demonstra ca a luat toate masurile necesare pentru a remedia deficientele identificate si ca sistemele de gestionare si control functioneaza in mod adecvat. Acest rezultat va trebui confirmat printr-un raport din partea Autoritatii Nationale de Audit. Doar in acest caz Comisia va fi in masura sa reia platile.

Comisia arata in comunicatul citat ca presuspendarea a venit "ca urmarea unei analize aprofundate si inseamna ca nu se vor mai face plati pana la adoptarea unor masuri pentru remedierea acestor probleme". Creantele vor fi insa rambursate autoritatile romane vor lua masurile cerute de Bruxelles.

In plus fata de presuspendare, Comisia Europeana a anuntat si corectii financiare pentru cele trei programe sus-mentionate si pentru programul Mediu. Aceste corectii ar acoperi intre 10 si 25% din plati. "Daca Romania accepta corectiile, sumele in cauza ar putea fi utilizate pentru alte proiecte, corect implementate, din cadrul aceluiasi program", au declarat oficialii CE citati in comunicat.

"Autoritatilor romane le revine acum sarcina de a demonstra ca sistemele de gestionare si control functioneaza. In prezent, ceea ce conteaza sunt actiunile urgente", avertizeaza Comisia Europeana.

Ministerul Afacerilor Europene precizeaza ca, la 25 octombrie 2012, Comisia Europeana a notificat autoritatilor romane decizia sa de presuspendare integrala a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) si partiala a Programului Operational Sectorial Transport (POS T) si a Programului Operational Regional (POR).

La POS T, au fost presuspendate doua din cele patru axe prioritare ale programului:

  • axa 1, 'Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare ale retelei transeuropene de transport (TEN-T) in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE'
  • axa 2, 'Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil'. In cadrul acestor axe, au fost pre-suspendate doar proiectele din sectoarele de transport rutier si pe calea ferata (ai caror beneficiari sunt Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si, respectiv, Compania Nationala Caile Ferate Romane).

In cazul POR, presuspendarea vizeaza toate axele, cu exceptia axei prioritare 2, 'Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport'. Pentru aceasta axa, Comisia Europeana considera satisfacatoare verificarile efectuate de autoritatile nationale asupra contractelor publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) inainte de 1 octombrie 2011, iar masura de presuspendare se aplica doar pentru contractele publicate in SEAP dupa aceasta data.

Decizia Comisiei Europene se bazeaza pe rezultatele misiunilor de audit efectuate in iunie si iulie 2012 pentru aceste trei programe operationale gestionate de Directia Generala de Politica Regionala si Urbana (DG REGIO) a Comisiei Europene. Comisia a luat nota de actiunile intreprinse pana in prezent de partea romana pentru remedierea deficientelor din sistemul de gestionare a fondurilor structurale si de coeziune, dar a apreciat ca este nevoie de masuri suplimentare care sa creasca credibilitatea sistemelor de management si control (in special in privinta achizitiilor publice, precum si a prevenirii fraudei si conflictelor de interese).

Partea romana are la dispozitie doua luni pentru a realiza aceste masuri dupa primirea versiunii in limba romana a scrisorilor de notificare a presuspendarii, precizeaza MAEur.

Ulterior, in functie de rezultatele inregistrate, Comisia poate lua fie decizia de a relua procesul de rambursare a cererilor de plata trimise de partea romana, fie hotararea de a suspenda platile pentru o perioada de mai multe luni.

In toata aceasta perioada, implementarea proiectelor si platile interne catre beneficiari pot continua, nefiind legate direct de decizia de astazi a Comisiei Europene.

"Din decembrie 2011, partea romana a luat mai multe masuri legislative, institutionale si procedurale, dar este nevoie de un anumit interval de timp pentru ca sistemul sa se rodeze, iar rezultatele sa fie vizibile si sa se poata reflecta corespunzator in constatarile Autoritatii de Audit romane si ale auditorilor Comisiei Europene", a declarat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, citat in comunicatul ministerului.

In aceasta ordine de idei, el a mentionat crearea cadrului legal pentru integrarea structurilor de verificare ex-ante a achizitiilor publice, uniformizarea procesului de verificare a procedurilor de achizitii publice la nivelul autoritatilor de management, sustinerea procesului de standardizare a documentatiilor de atribuire in sectoare relevante pentru fondurile europene, uniformizarea procedurii de achizitie publica la nivelul beneficiarilor privati pentru evitarea unor abordari diferentiate de la un program operational la altul si reducerea in acest fel a riscului unor nereguli in achizitiile publice derulate in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene.

Desi initial se intentiona presuspendarea a 4 din cele 5 programe operationale gestionate de DG REGIO, Comisia Europeana nu a considerat necesar sa ia o decizie de acest gen pentru Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu).

Pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (PO AT), gestionat tot de DG REGIO, procesul de transmitere a declaratiilor de cheltuieli la Comisia Europeana nu a fost intrerupt la 1 iulie 2012 si continua si in prezent. Autoritatea de management a PO AT functioneaza in coordonarea Ministerului Afacerilor Europene.

In luna iunie 2011, Comisia Europeana a intrerupt rambursarile pentru axa prioritara 2 din Programul Operational Regional din cauza unor nereguli constatate in cursul unui control anual pe zona de achizitii publice. Ulterior, in iulie 2011, partea romana a decis sa suspende transmiterea declaratiilor de cheltuieli spre rambursare catre Comisia Europeana pentru toate programele operationale, pana la oferirea unor argumente suficiente privind legalitatea si corectitudinea sistemului de verificare, management si control a achizitiilor publice. Aceasta hotarare a fost luata de autoritatile romane intrucat au fost identificate si pe alte programe operationale semnale privind suspiciuni de nereguli in domeniul achizitiilor publice.

La sfarsitul lunii iulie 2011, Comisia Europeana a cerut partii romane sa indeplineasca o serie de conditionalitati la nivelul sistemului de management si control care sa ofere garantii suficiente privind credibilitatea acestuia.

Pe baza actiunilor intreprinse de partea romana, Comisia Europeana a decis la 22 decembrie 2011 reluarea rambursarii de plati pentru toate programele operationale. Aceasta decizie a fost luata cu conditia ca Romania sa realizeze pana la 30 iunie 2012 o serie de masuri legate de organizarea interna a structurilor diferitelor autoritati de management, precum si de domeniul achizitiilor publice.

Conform celor convenite in decembrie 2011, partea romana a intrerupt, de la 1 iulie 2012, transmiterea declaratiilor de cheltuieli spre rambursare, iar Comisia Europeana a efectuat in aceeasi luna misiuni de audit. Sunt vizate patru programe operationale: Programul Operational Sectorial Transport (POS T), Programul Operational Regional (POR), Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) si Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu).

In luna august 2012, Comisia Europeana a propus aplicarea de corectii financiare in cuantum de 10 pana la 25 % pentru aceste programe operationale, propunere care face in acest moment obiectul unei proceduri de conciliere cu partea romana. Daca sunt acceptate de Romania, sumele vizate de corectii pot fi folosite pentru alte proiecte din cadrul aceluiasi program.

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), gestionat de Directia Generala Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune (DG EMPL), are o situatie aparte, fiind in stare de presuspendare din luna august 2012. Pentru acest program, Comisia Europeana a propus o corectie financiara de 25 %.

Pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA), gestionat de DG EMPL, si Programul Operational Asistenta Tehnica (PO AT), procesul de transmitere a declaratiilor de cheltuieli la Comisia Europeana nu a fost intrerupt la 1 iulie 2012 si continua si in prezent.

Fondurile alocate pentru fiecare program operational si stadiul absorbtiei acestora pana la 30 septembrie sunt precizate pe pagina de internet a MAEur.

Informatii de context despre gestionarea fondurilor europene in Romania:

  • Timp de aproape trei ani, Comisia a fost angajata intr-un dialog continuu cu autoritatile romane cu privire la cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor UE. Au fost identificate probleme si au fost solicitate solutii cu scopul de a evita pierderea banilor din partea UE. In decembrie 2010, in urma unei initiative a presedintelui Jose Manuel Barroso, Romaniei i s-a solicitat sa elaboreze si sa puna in aplicare un plan de actiune continand masuri corective concrete pentru abordarea deficientelor identificate. In plus, s-a recurs la expertiza externa din partea institutiilor financiare internationale pentru a oferi asistenta Romaniei in pregatirea si implementarea proiectelor.
  • Au fost efectuate misiuni de audit de catre Comisie si autoritatea romana de audit in 2010 si 2011. In urma acestor misiuni, Comisia a identificat deficiente grave cu privire la sistemul de gestionare si control pentru fondurile structurale din Romania si a intrerupt platile efectuate prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala (FEDER) si al Fondului de coeziune la mijlocul anului 2011. In decembrie 2011, Comisia a reluat platile, in urma angajamentului ferm al Romaniei de a imbunatati sistemul de gestionare si control pentru achizitiile publice. Autoritatilor romane li s-a solicitat ca, pana la mijlocul anului 2012, sa demonstreze ca sistemul functioneaza in mod eficient. Cu toate acestea, rezultatele misiunilor de audit efectuate in iunie/iulie 2012 atat de auditori nationali, cat si de auditori ai Comisiei arata ca persista deficiente grave. In aceste conditii, Comisia nu poate efectua plati.
  • Scrisorile de presuspendare trimise reitereaza actiunile care trebuie intreprinse la nivel national si indica masurile practice necesare pentru realizarea unui sistem de gestionare si control eficient. Aceste masuri nu constituie o surpriza, deoarece a existat un dialog constant intre autoritatile romane si Comisie cu privire la masurile necesare.