Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Organizarea Campaniei PRACTeam

Campania PRACTeam are ca obiectiv informarea studenţilor şi a reprezentanţilor mediului de afaceri cu privire la posibilitatea de a participa şi de a se înscrie în grupurile ţintă ale proiectului strategic “Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam).

Astfel, la nivelul fiecărui partener, Campania PRACTeam îşi propune promovarea facilităţilor legate de realizarea stagiilor de practică şi internship în anul universitar 2012 – 2013, în cadrul proiectului PRACTeam, prin organizarea unor întâlniri directe între studenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi responsabili de practică din cadrul universităţilor.

Campania PRACTeam se desfăşoară în perioada 12.11.2012 – 14.01.2013 la sediul universităţilor implicate în proiect, după cum urmează:

- Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice: 12 – 15 noiembrie 2012; Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp F, mezanin, sălile F006 şi F003, orele 16.00 – 19.00.

- Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor: 19 – 23 noiembrie 2012, Amfiteatrul Dumitru Mareş, orele16.00-18.00;

- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică: 26 – 30 noiembrie 2012, Corp E, parter, Aula Mică, orele 17.00 – 19.00.

Campania PRACTeam are ca obiectiv selectarea grupurilor ţintă ale proiectului pentru ultimul an de implementare şi anume:

- 162 tutori de practică (câte 54 tutori / an la nivelul fiecărui partener) – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică cu care se vor încheia Acorduri de practică;

- 540 studenţi din cadrul ciclului I – studii universitare de licenţă (câte 180 studenţi la nivel de partener);

- 270 studenţi din cadrul ciclului II – studii universitare de masterat (câte 90 studenţi la nivel de partener).

Sunt aşteptaţi să participe la Campania PRACTeam toţi cei interesaţi să se înscrie în cadrul selecţiei pentru grupurile ţintă, criteriile de selecţie fiind următoarele:

- grupul ţintă I - tutori din întreprinderi/organizaţii gazdă: angajamentul unităţii de practică în care viitorul tutore lucrează de implicare în proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de către conducătorul unităţii de practică/organizaţiei gazdă; angajamentul de implicare a tutorelui în proiect; recomandarea din partea responsabilului de practică.

- grupul ţintă II – studenţi ciclul I licenţă: motivaţie; pregătire; experienţă extra-curriculară. Condiţii de selecţie: este student înmatriculat în anul II de studiu în cadrul programului de studii organizat de universitate; nu este angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme; nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică; este cetățean al Uniunii Europene; are domiciliul în localitatea în care își efectuează studiile conform cărții de identitate (sau a vizei de flotant).

- grupul ţintă III – studenţi ciclul II masterat: motivaţie; pregătire; experienţă extra-curriculară. Condiții de selecţie: este student înmatriculat la unul dintre programele de masterat acreditate organizate de universitate în anul de studiu în care este prevăzută activitatea de practică; nu este angajat cu contract de muncă, contract civil sau alte forme; nu beneficiază de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică; este cetățean al Uniunii Europene; are domiciliul în localitatea în care își efectuează studiile conform cărții de identitate (sau a vizei de flotant).

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact at practeam.ro