​​Cele patru directii generale "implementare programe" vor avea, la randul lor, "unitati de coordonare" pe fiecare program finantat cu fonduri structurale (adica Programele Operationale) plus alte programe europene, potrivit Hotararii de organizare si functionare a Ministerului, publicata in Monitorul Oficial - vezi documentul si organigramaMonitorul Oficialnr.98/19.02.2013.

Ministerul Fondurilor Europene "stabileste, in conditiile legii, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor europene pe care le supune informarii si/sau analizei Guvernului, dupa caz", se mai arata in documentul citat.

Tot in legatura cu functionarea noului Minister a fost modificata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.96/2012, actul normativ fiind publicat in acelasi Monitor Oficial mentionat.

Prin modificarile publicate, se arata, intre altele, ca Ministerul Fondurilor Europene exercita urmatoarele functii:

- de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul gestionarii fondurilor europene.[...]

- de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale

- de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene, asistenta financiara acordata Romaniei prin instrumentele de preaderare si alte programe cu fonduri UE

Vezi mai multe detalii in Monitorul Oficial nr.98/19.02.2013.