Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la Scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

810 studenti economisti din Oradea, Timisoara si Suceava vor fi testati psiho-aptitudinal in cadrul proiectului PRACTeam

In perioada 13 - 29 martie 2013,are loc activitatea de evaluare psiho-aptitudinala, a studentilor economistii de la studii de licenta si masterat selectati in grupurile tinta in cadrul proiectului PRACTeam. Aceasta activitate se desfasoara concomitent, in cele trei universitati partenere: Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice; Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica.

Evaluarea psiho-aptitudinala a studentilor in cadrul proiectului PRACTeam are ca scop:

- identificarea concordantei procentuale a profilului psihologic al candidatului cu profilul posturilor din domeniul economic;

- orientarea profesionala a studentilor tinand seama de potrivirea aptitudinilor personale cu cerintele postului din domeniul economic;

- valorificarea realista a resurselor personale pentru obtinerea celui mai adecvat loc de munca in urma desfasurarii activitatilor de explorare domeniala organizate in cadrul proiectului PRACTeam.

Aceasta activitate este implementata de experti psihologi, membrii ai echipei de implementare a proiectului PRACTeam, de la nivelul celor trei universitati partenere si este realizata cu ajutorul platformei profesionale pentru evaluarea psihologica a adultilor si selectia de personal, achizitionata in cadrul proiectului. Bateria de teste utilizata de expertii psihologi cuprinde printre altele: aptitudinea numerica, abilitatea generala de invatare, abilitatea de invatare, capacitatea de invatare, personalitate si interese etc.

In perioada 01 - 30 Aprilie 2013, se vor desfasura activitatile de instruire in cadrul Modulului de orientare in cariera, activitati la care vor participa toti studentii economisti selectati in cadrul proiectului.

De asemenea, in perioada 02 - 17 mai 2013, va avea loc activitatea de consiliere individuala, discutii cu studentii referitoare la rezultatele testarii psiho-aptitudinale si la posibilitatile de cariera.

Rezultatele obtinute in urma evaluarii aptitudinale vor constitui un reper in orientarea studentilor spre domeniile de practica in cadrul organizatiilor gazda de practica si internship, cu care au fost incheiate Acorduri de parteneriat sau Acte aditionale la Acordurile de parteneriat incheiate in anul anterior.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro