​Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul liniilor de finantare deschise sau care urmeaza sa fie deschise in acest an. Vor fi disponibile fonduri pentru Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei, Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne, 16 domenii specifice ale Programului Dezvoltarea Resurselor Umane, 8 domenii specifice din Programul de Mediu, principalele axe ale Programuluii Operational de Transport.

Calendarul a fost publicat in Buletinul Informativ al Centrului de Informare Instrumente Structurale (CIIS) - paginile 18-21.

In plus, Ministerul Educatiei Nationale, care este organism intermediar pentru Programul Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) a publicat spre consultare 9 Ghiduri ale solicitantilor pentru domeniile de interventie din acest domeniu. Documentele pot fi consultate aici.

In Buletinul informativ CIIS (paginile 14-17) sunt anuntate modificarile principale care au survenit in cadrul a trei programe operationale:

Programul Cresterea Competitivitatii Economice: Publicarea Instrucţiunii nr. 235214/17.12.2012, privind instituirea Compartimentului/Unităţii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese si Instrucţiunii Nr. 235338/19.12.2012 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare şi al cererilor de prefinanţare, Instrucţiunea nr. 280558 din 19 ianuarie 2013 privind prefinanţarea, pentru instituirea Registrului electronic de garanţii.

Programului Dezvoltarea Capacitatii Administrative: Modificări aduse Manualului de implementare, Procedura privind verificarea posibilelor conflicte de interese,

Programul Operational Sectorial Mediu: Modificările se referă în principal la lista de beneficiari eligibili şi la schema de finanţare pentru proiectele ai căror beneficiari sunt instituţii publice centrale finanţate integral/parţial de la bugetul de stat. Astfel au fost incluse în lista de beneficiari eligibili ai POS Mediu următoarele entităţi: Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul Sănătăţii (pentru facilitătile de gestionare a deseurilor medicale), Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR).