Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la Scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Finalizarea activitatii de testare aptitudinala a studentilor economisti

In luna aprilie 2013, in cadrul proiectului PRACTeam, se desfasoara activitatea de introducere si prelucrare date, interpretare, generare rapoarte de potrivire pe posturi din domeniul economic, in urma evaluarii aptitudinale a unui numar de peste 800 studenti economisti inmatriculati atat in cadrul ciclului I - licenta, cat si in cadrul ciclului II - masterat, selectati in grupurile tinta ale proiectului PRACTeam din cele trei universitati partenere: Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice; Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica.

Testarea aptitudinala a studentilor economisti, realizata de experti psihologi, membri ai echipei de implementare a proiectului PRACTeam la nivelul celor trei universitati partenere, cu ajutorul platformei profesionale pentru evaluarea psihologica a adultilor si selectia de personal, achizitionata in cadrul proiectului, are ca obiective: identificarea concordantei procentuale a profilului psihologic al candidatului cu profilul posturilor din domeniul economic; orientarea profesionala a studentilor tinand seama de potrivirea aptitudinilor personale cu cerintele postului din domeniul economic; valorificarea realista a resurselor personale pentru obtinerea celui mai adecvat loc de munca in urma desfasurarii activitatilor de explorare domeniala organizate in cadrul proiectului PRACTeam.

Rezultatele obtinute in urma evaluarii aptitudinale vor constitui un reper in orientarea studentilor spre sub-domeniile de practica si repartizarea acestora in concordanta cu posturile pentru stagii de practica oferite de cele 149 organizatii gazda cu care au fost incheiate Acorduri de parteneriat in cadrul proiectului in acest an.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro