Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la Scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Consilierea in cariera a studentilor PRACTeam

Pe parcursul lunii mai 2013, in urma activitatii de testare aptitudinala a studentilor selectati in grupurile tinta ale proiectului PRACTeam si a desfasurarii Modulului de orientare si consiliere in cariera, se desfasoara activitatea de consiliere in cariera a studentilor si masteranzilor economisti si comunicarea rezultatelor obtinute la evaluarea psihometrica (aptitudinala).

Aceasta activitate se realizeaza prin intalniri fata in fata intre psihologi si studentii sau masteranzii evaluati. Astfel, vor fi consiliati un numar toatal de 801 studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant, din care: 534 Studenti ciclul I - nivel licenta si 267 Studenti ciclul II - nivel masterat, selectati ca grupuri tinta in cadrul proiectului PRACTeam din cele trei universitati partenere: Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Economice; Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica.

Consilierea in cariera si transmiterea rezultatelor evaluarii psihometrice (aptitudinale), prin discutarea Rapoartelor de potrivire cu posturile din domeniul specializarii studentilor economisti, are ca scop autocunoasterea si orientarea studentilor economisti spre posturile de practica oferite de 149 organizatii gazda cu care au fost incheiate Acorduri de parteneriat si Acte aditionale (din care: 54 - incheiate de Universitatea din Oradea, 38 - Universitatea de Vest din Timisoara, 57 - Universitatea Stefan cel Mare din Suceava).

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro