Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la Scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Publicarea Ghidului de practica al studentului PRACTeam, editia 2013

In aceasta luna, reunind contributiile coordonatorilor de practica din cele trei universitati partenere, sub coordonarea echipei de la nivel inter-regional, va avea loc publicarea seriei de volume: Ghidul de practica al studentului PRACTeam, editia 2013, coordonatori: Prof. univ. dr. Anca Dodescu, Prof. univ. dr. Elena Botezat, Prof. univ. dr. Alina Badulescu, Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohut, astfel:

  • Ghidul de practica al studentului PRACTeam - licenta (3 volume), editia 2013, Volumul I - Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice, coordonator volum: conf. univ. dr. Olimpia Ban; Volumul II - Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, cordonator volum: prof. univ. dr. Marilen Pirtea; Volumul III - Universitatea "Stefan cel Mare"din Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, cordonator volum: prof. univ. dr. Elena Hlaciuc;
  • Ghidul de practica al studentului PRACTeam - master (3 volume), editia 2013, Volumul I - Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice, coordonator volum: conf. univ. dr. Olimpia Ban; Volumul II - Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, coordonator volum: prof. univ. dr. Marilen Pirtea; Volumul III - Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, coordonator volum: prof. univ. dr. Elena Hlaciuc.

Avand ca element inovativ particulariazarea activitatii de practica pentru fiecare domeniu de studiu, specializare si post de practica oferit de organizatiile gazda partenere studentilor sau masteranzii economisti in anul universitar 2012-2013, Ghidul de practica al studentului PRACTeam va fi distribuit gratuit fiecarui student sau masterand PRACTeam, in functie de ciclul de invatamant si facultatea in care studiaza, pentru familiarizarea cu cerintele postului de practica si maximizarea beneficiilor stagiului de practica pentru toate partile implicate: studenti sau masteranzi, organizatii gazda si facultati coordonatoare.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro