​​O serie de detalii in legislatia de achzitii publice, intre care valorile minime ale contractelor pentru "experienta similara" ce pot fi cerute, sau continutul declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea cerintelor, sunt incluse in noua forma a proiectului de Hotarare care va modifica HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, publicat de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP). Vezi in articol cele mai importante modificari. O sinteza EurActiv.ro.

Cele mai interesante propuneri:

Modificari care au la baza motivatia: "Evitarea formulării de cerinte de calificare care ar putea îngrădi accesul operatorilor economici":

Astfel, pentru demonstrarea experientei similare, cerintele unei autoritati contractante vor fi considerate disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului daca:

a1) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate/lucrări executate la nivelul unui singur contract, incluse în documentul prezentat de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare să fie mai mare decât 50% din valoarea/cantitatea de produse/lucrări ce vor fi furnizate/executate în baza contractului ce urmează să fie atribuit;

a2) suma valorilor/cantităţilor de servicii prestate la nivelul unui singur contract, incluse în documentul prezentat de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare să fie mai mare decât 70% din valoarea/cantitatea de servicii ce vor fi prestate în baza contractului ce urmează să fie atribuit;

a3) solicitarea unei experienţe similare aferente activităţilor ce au o pondere/valoare mai mică de 10% din valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit;

Precum si daca se cere demonstrarea unui nivel minim al indicatorilor financiari „lichiditate generală” şi „solvabilitate”.

De asemenea, ca noutate, se propune ca:

(2) Autoritatea contractantă nu poate impune îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară prin prezentarea unui contract care să înglobeze toate activităţile ce fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, inclusiv atunci când obiectul acestuia presupune orice combinație de furnizare de produse/prestare de servicii/execuţie de lucrări.

Citeste articolul integral pe EurActiv.ro