Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la Scoala la viata activa", Contract: POSDRU90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

​Proiectul PRACTeam se finalizeaza astazi, 30 septembrie 2013, cu implementarea tuturor activitatilor, realizarea tuturor rezultatelor prevazute si atingerea tuturor indicatorilor preconizati

Universitatea din Oradea – Facultatea de stiinte Economice, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara – Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava – Facultatea de stiinte Economice si Administratie Publica, au derulat incepand cu data de 01 octombrie 2010 - proiectul „Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - „Investeste in oameni!”, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150.

Valoarea totala a proiectului a fost de 20.941.500 lei, din care asistenta financiara nerambursabila a fost de 19.830.198.00 lei.

Proiectul a fost implementat in regiunile Nord-Vest, Vest si Nord-Est, pe parcursul a 36 de luni. Proiectul se incheie astazi, 30 septembrie 2013 cu implementarea tuturor activitatilor, realizarea tuturor rezultatelor prevazute si atingerea tuturor indicatorilor preconizati.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor economisti in perioada stagiilor de pregatire practica si internship, realizate in cadrul unui parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri, in vederea imbunatatirii insertiei economistilor pe piata muncii.

Proiectul s-a adresat unui numar total de 2430 studenti si masteranzi din cadrul Universitatilor partenere, care au beneficiat de un Modul de pregatire practica particularizat pe postul pe care au desfasurat practica, precedat de testare aptitudinala in vederea orientarii in cariera si un Modul de consiliere si orientare in cariera. Pentru aceste doua grupuri tinta s-a urmarit cresterea nivelului de calificare practica si dezvoltarea aptitudinilor de munca. De asemenea, proiectul s-a adresat unui numar total de 486 tutori de practica, angajati in cadrul organizatiilor gazda cu care Universitatile partenere au incheiat acorduri de practica, care au beneficiat de un Modul de formare a tutorilor in cadrul universitatilor partenere. Pentru acest grup tinta s-a urmarit imbunatatirea abilitatilor tutoriale in vederea sprijinirii tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa.

Rezultatele finale realizate fata de cele preconizate sunt:

 • 2459 studenti (din ciclul I  - licenta si din ciclul II – masterat), care au beneficiat de un modul de pregatire practica particularizat, precedat de testare aptitudinala pentru orientarea in cariera de un modul de consiliere si orientare in cariera – realizat fata de 2430 prevazut;
 • 534 tutori de practica formați in vederea sprijinirii tranziției de la scoala la viața activa - realizat fata de 486 prevazut;
 • 337 acorduri de practica si 120 acte aditionale pentru reinnoirea acordurilor de practica incheiate intre universitați si organizații, instituții, in vederea desfasurarii stagiilor de practica si internship, in vederea sprijinirii tranziției de la scoala la viața activa - realizat fata de 90 prevazut;
 • 127 studenti care au beneficiat de un program de internship in cadrul a 88 firme din Romania - realizat fata de 90 prevazut;
 • 42 programe de pregatire practica particularizate pentru specializarile de licenta si master - realizat fata de 12 prevazut;
 • 1 Modul de formare a tutorilor pentru stagiile de pregatire practica ale studenților - realizat;
 • 1 Modul de consiliere si orientare in cariera pentru studentii economisti - realizat;
 • 1 Baza de date actualizata anual cu acorduri de practica si oferte de programe de internship in domeniul stiintelor economice - realizat;
 • 3 dispecerate de practica PRACTeam Center – cate 1/universitate dotate fiecare cu: 1 server, 12 calculatoare cu licente incluse, 1 televizor LCD, 1 info-chiosc - realizat;
 • 1 Conferinta de vizibilitate a proiectului - realizat;
 • 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului - realizat;
 • 3 Conferinte de presa de promovare a lansarii proiectului – cate 1/partener - realizat;
 • 9 Campanii PRACTeam de constientizare a oportunitatilor oferite studentilor de stagiile de pregatire practica - realizat;
 • 9 Workshop-uri PRACTeam - realizat;
 • 3 Gale inter-regionale PRACTeam - realizat;
 • 1 pagina web a proiectului: www.practeam.ro - realizat;

Indicatorii finali realizati sunt:

 • Numarul de studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa:  2459 (depasit cu 1,19 %);
 • Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera: 2583 (depasit cu 6,29 %);
 • Numar de participanti la instruire – tranzitia de scoala la viata activa:  534 (depasit cu 9,87 %);
 • Numar de persoane care beneficiaza de consiliere/orientare – tranzitia de la scoala: 2583 (depasit cu 6,29 %);
 • Numarul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranzitia de la scoala: 11 (depasit cu 22,2 %);
 • Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si bune practici-tranzitia de la scoala la viata activa: 1 (realizat 100%);
 • Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au gasit un loc de munca – tranzitia de la scoala la viata activa: 90 (realizat 100%);
 • Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile – tranzitia de la scoala la viata activa: 1000 (realizat 100%);
 • Programe de practica particularizate pe specializari de licenta si masterat:  42 (depasit cu 250 %);
 • Fise de practica personalizate pentru studenti si masteranzi:  2459 (depasit cu 1,19 %);
 • Tutori de practica formati in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa:  534 (depasit cu 9,87 %);
 • Studenti care vor beneficia de un program de internship:  127 (depasit cu 41,11%);
 • PRACTeam Center: 3 (realizat 100%);
 • Manual al tutorelui de practica: 1 (realizat 100%);
 • Ghid de practica adresat studentilor de la nivel de licenta si masterat pentru efectuarea stagiului de practica: 1 serie Ghidul de practica (18 volume) si 1 Ghid de internship realizat (depasit cu 100 %);
 • Ghid de orientare in cariera a studentilor economisti: 1 (realizat 100%);
 • CD de diseminare a rezultatelor proiectului: 1 (realizat 100%).

Tinand cont de rezultatele obtinute si de depasirile inregistrate la marea majoritate a indicatorilor, consideram ca proiectul PRACTeam s-a bucurat de un real succes. Echipa de proiect multumeste pe aceasta cale tuturor reprezentantilor organizatiilor gazda de practica si tutorilor de practica fara a caror generozitate si disponibilitate pentru parteneriat si pentru sprijinirea studentilor economisti acest succes nu ar fi fost posibil si adreseaza sincere felicitari studentilor si masteranzilor pentru performantele si rezultatele obtinute in cadrul stagiilor de practica PRACTeam!

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro