Structura institutionala de implementare a Acordului de parteneriat 2014-2020

Structura institutionala de implementare a Acordului de parteneriat 2014-2020

Foto: Hotnews

Ministerul Fondurilor Europene a lansat oficial in dezbatere publica, marti seara, noul proiect de acord de parteneriat, in care detaliaza prioritatile de finantare pentru cele 11 obiective tematice pentru care Romania urmeaza sa ceara bani de la Comisia Europeana, in cadrul financiar multianual 2014-2020.

Documentul, datat 1 octombrie (publicat pe site-ul MFE in jurul miezului noptii), descrie si viitoarea arhitectura institutionala pentru absorbtia fondurilor UE. Documentul confirma, cu mici diferente, informatiile publicate in 30 septembrie de HotNews.ro, care cita o varianta intermediara a draftului de Acord de partaneriat, datata septembrie 2013. Dupa consultarea partenerilor de dialog (ONG-uri, institutii implicate in absorbtia de fonduri, sindicate, patronate, alte categorii de beneficiari), MFE urmeaza sa transmita serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020.

”Documentul va fi transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate inca regulamentele care vor stabili modul in care vor fi implementate fondurilor europene in viitoarea perioada de programare”, precizeaza ministerul.

Pentru ce vrea Romania bani europeni in 2014-2020

Noul document programatic detaliaza prioritatile de finantare propuse de Romania Comisiei Europene, insa nu mentioneaza si ponderea fiecarui obiectiv tematic in totalul fondurilor europene alocate in perioada 2014-2020.

In total, Romania va avea la dispozitie circa 39,9 miliarde de euro in cadrul financiar urmator. Dintre nevoile de finantare, pe obiective tematice, pot fi remarcate urmatoarele:

 • Obiectivul tematic nr. 1- Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii. Prioritati propuse pentru finantare: sprijinirea investitiilor private CDi si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare; Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private cercetare si inovare si sa stimuleze start‐up‐urile inovative si spin‐off‐urile; Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, atat ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare (nationale / regionale /europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea; Dezvoltarea resurselor umane ale institutiilor publice si de invatamant superior din domeniul cercetarii si dezvoltarii; Sprijinirea dezvoltarii de abilitati de nivel superior in cadrul IMM‐urilor.
 • Obiectivul tematic nr. 2- Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora. Romania vrea sa finanteze: actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru intreprinderi si cetateni (e‐Guvernare 2.0); actiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”; actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilor, precum si la nivel national.
 • Obiectivul tematic nr. 3 - Imbunatatirea competitivitatii iMM-urilor, a sectorului agricol si a sectorului pescuitului si acvaculturii. Actiuni pentru facilitarea reinnoirii generatiilor in sectorul agricol; actiuni pentru imbunatatirea performantei economice a producatorilor primari printr‐o mai buna integrare a acestora in lantul alimentar prin programe de calitate, adaugand valoare produselor agricole, prin promovarea pe piete locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare si prin infiintarea de grupuri de producatori; actiuni de sprijinire a activitatilor de prevenire si gestionare a riscurilor agricole; investitii in sectorul acvaculturii: noi unitati, modernizarea unitatilor existente, diversificarea speciilor, imbunatatirea potentialului siturilor de acvacultura; promovarea de noi surse de venit in interiorul sectorului (activitati de procesare, de marketing) si in afara acestuia (activitati ecologice, turism, educatie).
 • Obiectivul tematic nr. 4 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon in toate sectoarele. Actiuni de modernizare si construire de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, in special pentru tipurile de energii regenerabile insuficien utilizate in comparatie cu potentialul existent si pentru care exista un interes investitional scazut, in special prin incurajarea generarii distribuite (capacitati mici si foarte mici) de catre toate tipurile de beneficiari (publici, privati si rezidentiali); actiuni pentru promovarea investitiilor in solutii de compensare a fluctuatiilor datorate producerii de energie din surse regenerabile, in special prin incurajarea solutiilor de stocare a energiei; actiuni de sprijinire a masurilor de extindere si modernizare a retelelor de distributie a energiei electrice si termice, in vederea preluarii in retea a energiei din surse regenerabile; actiuni de extindere si modernizare a retelelor de transport a energiei electrice, in vederea preluarii energiei produse din surse regenerabile si a limitarii impactului productiei necontrolabile a energiei din surse regenerabile.
 • Obiectivul tematic nr. 5 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor. Construirea unei culturi nationale de reducere a riscurilor la dezastre; Crearea si imbunatatirea sistemelor de monitorizare si prevenire a riscurilor in raport cu riscurile identificate: cutremure, inundatii, alunecari de teren, seceta, incendii forestiere, eroziunea solului si eroziunea zonelor costiere radiologice, chimice si incendii casnice.
 • Obiectivul tematic nr. 6 - Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor. Extinderea conectarii populatiei la sistemele de alimentare cu apa si la sistemele de colectare a apelor uzate, inclusiv in zonele rurale; dezvoltarea infrastructurii de management al deseurilor si a serviciilor aferente, bazate pe ierarhia deseurilor – reutilizare, reciclare, valorificare energetica si eliminare; investitii noi/actualizate in sectorul deseurilor si al energiei; reducerea consumului de resurse naturale prin cresterea proportiei de deseuri reciclate, precum si prin promovarea unei utilizari mai eficiente a resurselor; promovarea deseurilor ca materii prime/subproduse secundare.
 • Obiectivul tematic nr. 7 - Promovarea unor sisteme de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore. Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul retelei TEN‐T; Cresterea mobilitatii urbane si a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea transportului urban in Regiunea Bucuresti‐ilfov, cu accent asupra metroului; Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifica, in vederea imbunatatirii.
 • Obiectivul tematic nr. 8 - Promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca. Initierea de actiuni tintite si de integrare, care sa imbunatateasca accesul pe piata muncii al femeilor, cetateni romani de etnie roma, persoanelor cu handicap, precum si al persoanelor cu nivel scazut de scolarizare si calificare profesionala; Cresterea mobilitatii fortei de munca; Sustinerea masurilor de imbatranire activa.
 • Obiectivul tematic nr. 9 – Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate; investitii pentru spitale si alta infrastructura de sanatate publica.
 • Obiectivul tematic nr. 10 ‐ investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii. Cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii serviciilor de EICP (educatie si ingrijire a copiilor prescolari), cu accent asupra zonelor rurale si a implicarii cetatenilor romani de etnie roma; Cresterea relevantei programelor de invatamant superior in raport cu nevoile de pe piata muncii si consolidarea parteneriatelor intre universitati, intreprinderi si cercetare; Modernizarea invatamantului tertiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate si sprijinirea internationalizarii invatamantului superior, inclusiv a cercetarii aprofundate si a mobilitatii; Sprijinirea formarii profesionale si a achizitiei de competente in gestionare agricola, practici agricole durabile, imbunatatirea calitatii si utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii si silviculturii.
 • Obiectivul tematic nr. 11 - Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta. Sprijinirea consolidarii accesibilitatii, eficientei si calitatii serviciilor publice, inclusiv prin prestarea acestora de catre sectorul privat sau intreprinderile sociale; sprijinirea consolidarii profesionalismului, a integritatii, a progresiei profesionale si a remuneratiei pe baza meritelor in sistemul public; elaborarea, introducerea si sustinerea utilizarii sistemelor si instrumentelor de management, monitorizare si evaluare pentru imbunatatirea performantei institutiilor publice si a functionarilor publici, precum si pentru schimbarea culturii organizationale; sprijin pentru imbunatatirea capacitatii organizationale si administrative a institutiilor judiciare, inclusiv prin aplicarea recomandarilor adecvate din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare; sprijinirea crearii unui sistem national al cadastrului care sa ofere siguranta titlului de proprietate, promovarea reformei funciare si gruparea eficienta a terenurilor pentru sustinerea obiectivelor de dezvoltare a Romaniei.

Arhitectura institutionala - primarii si presedintii de CJ-uri, rol important in aprobarea propriilor proiecte europene

Arhitectura institutionala pentru absorbtia fondurilor UE 2014-2020, prezentata in noul draft de Acord de Parteneriat, confera presedintilor de consilii judetene si primarilor un rol important in aprobarea proiectelor europene care sunt derulate chiar de catre autoritatile locale. Primarii si presedintii de consilii judetene sunt cei care controleaza practic cele 8 agentii pentru dezvoltare regionala (ADR).

In schema institutionala prezentata in documentul oficial al MFE, cele 8 ADR-uri, cate una pentru fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei, se constituie in organisme intermediare (OI-uri) pentru managementul Programului Operational Regional si al Programului Operational pentru Dezvoltare Rurala. OI-urile, plasate imediat sub autoritatile de management de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, respectiv de la Ministerul Agriculturii, administreaza si implementeaza interventiile teritoriale integrate (ITI). Mai concret, structurile controlate de sefii de consilii judetene si de primari practic aproba si controleaza proiectele europene din cele doua programe operationale aferente, destinate chiar autoritatilor locale.

"Daca Romania alege instituirea de ITI‐uri pentru a pune in aplicare actiunile de dezvoltare urbana integrate durabile care se incadreaza in articolul 7 din Regulamentul FEDR (Fondului European de Dezvoltare Regionala n.r.), in conformitate cu aceste dispozitii, autoritatile urbane sunt responsabile pentru sarcinile referitoare, cel putin, la selectarea operatiunilor.

Organismele intermediare desemnate pentru ITI‐uri nu sunt supuse procedurii de acreditare oficiala, iar Romania va stabili procedura adecvata pentru desemnare, tinand seama ca Autoritatea de Management detine responsabilitatea finala pentru punerea in aplicare a sarcinilor delegate", prevede proiectul oficial de acord de parteneriat.

O alta noutate este introducerea unui organism intermediar pentru proiectele de turism, finantate din Programul Operational Regional. OI-ul pentru turism se constituie la Autoritatea Nationala pentru Turism, aflata in subordinea ministrului delegat pentru mediul de afaceri, IMM-uri si Turism, Maria Grapini (PC), din Ministerul Economiei.

Pe ansamblu, viitoarea arhitectura institutionala este inspirata de modelul polonez, dupa cum se arata chiar in document, Ministerul Fondurilor Europene avand rolul de coordonator al implementarii Acordului de parteneriat, inclusiv pentru celelalte 2 ministere care au Autoritati de Management al programelor operationale: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Agriculturii. Asa cum prevedea si draftul intermediar prezentat de HotNews in 30 septembrie, doar 3 ministere vor avea autoritati de management pentru programele operationale: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Agriculturii.

Spre deosebire, insa, de draftul din septembrie, MFE nu va avea atributii de certificare pentru toata absorbtia fondurilor UE de catre Romania. Autoritatea de Certificare si Plati va ramane in continuare la Ministerul Finantelor Publice, asa cum a declarat, pentru HotNews.ro, si ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, in 30 septembrie.

Cadastrul se muta pe Fondul de Dezvoltare Regionala, dar ramane la ministrul Liviu Dragnea

In draftul oficial al Acordului de parteneriat, publicat pe 1 octombrie 2013, Ministerul Fondurilor Europene s-a conformat cerintelor Comisiei Europene, de a trece finantarea cadastrului de pe Fondul Social European (FSE) pe Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR).

Proiectul, estimat la 500 de milioane de euro, va ramane, insa, mai departe in responsabilitatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, condus de Liviu Dragnea. Conform noului document, cadastrul este trecut ca prioritate de finantare din Programul Operational Regional (POR), prin care Romania trage banii pusi de Comisia Europeana la dispozitie prin FEDR. Autoritatea de Management pentru POR este in subordinea Ministerului Dezvoltarii, condus de Liviu Dragnea. Aceste informatii confirma declaratiile facute de ministrul Teodorovici, in 30 septembrie, pentru HotNews.ro.

In draftul intermediar din septembrie, prezentat de HotNews.ro, cadastrul era trecut la Programul Operational Asistenta Tehnica (finantat tot prin FEDR), gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, insa ministrul Teodorovici a precizat ca MFE nu doreste sa "se incarce" cu acest proiect, destinat mai degraba dezvoltarii regionale.