Procedurile de achizitii care includ servicii de publicitate pentru proiectele cu fonduri europene trebuie sa cunoasca o "modernizare". Mai concret, solicitarile din caietele de sarcini legate de mass media prin care se va face publicitatea ar trebui adaptate la specificul proiectului (ca domeniu, mijloc de informare etc) si la specificul audientei vizate (cititori de presa scris vs. online etc) - a declarat Ioana Avadani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, cu ocazia lansarii proiectului "Monitorizarea cheltuielilor cu publicitatea din proiectele europene - Experienta Romaniei", sustinut de Uniunea Europeana, prin intermediul OLAF.

Vineri, 22 noiembrie, a avut loc prima reuniune din cadrul proiectului, cu scopul de a prezenta experienta in domeniu a principalilor actori interesati: autoritatile care administreaza fonduri europene, mass-media, autoritati anti-frauda, organizatii ale societatii civile.

Reprezentantii CJI si ai ONG-urilor participante au mai avansat si alte propuneri catre autoritati, spre exemplu utilizarea unui singur sistem electronic pentru toate categoriile de proceduri de achizitii (pentru a a sigura centralizarea informatiilor) si infiintarea unui website care sa centralizeze toate proiectele finantate prin fonduri UE, cu descriere detaliata.

In acest context, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a raspuns ca SEAP centralizeaza toate procedurile de achizitii care se supun Directivelor europene, Romania avand un avantaj, in acest sens, fata de alte state membre unde anunturile nu sunt centralizate intr-un singur sistem electronic.

Citeste articolul integral pe EurActiv.ro