​Finantari de 190 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, Autoritate de management asteptand propuneri de proiecte in intervalul 3 decembrie 2014, ora 10.00 - 17 decembrie 2014, ora 16.00.

Potrivit uni comunicat al Ministerului Fondurilor Europene, patru apeluri se lanseaza lansează pentru propuneri de proiecte dedicate mai ales locuitorilor din fostele zone industrializate.

"Propunerile de proiecte vor putea fi depuse on-line în sistemul informatic Action Web începând cu data de 3 decembrie 2014, ora 10.00, până la data de 17 decembrie 2014, ora 16.00", a informat MFE.

Proiectele trebuie sa isi propuna soluții de reintegrare socială și profesională a persoanelor din zonele foste industrializate si din orasele mici si mediul rural, precum si asistenţă în vederea începerii unei activităţi independente sau a unei afaceri, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Documentele necesare lansării celor patru apeluri de propuneri de proiecte sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Acestea sunt următoarele:

documente

Ghid1

(18 Nov 2014) PDF, 287KB

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 POS DRU.

În cadrul apelului de propuneri de proiecte, pentru care au fost alocate fonduri europene în valoare de 75 milioane de euro, vor fi finanțate proiecte ce vor sprijini în special preşcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu şcoala, dar și părinţii sau tutorii acestora, precum și persoane care au părăsit timpuriu şcoala și care au vârste mai mici de 18 ani. Scopul acestui apel de proiecte va fi cel al implementării programelor de tip „şcoală după şcoală”, respectiv al programelor de reintegrare în educaţie de tip „a doua şansă”. Grupul țintă eligibil va fi format în proporţie de minimum 50% din persoane care au domiciliul/ reședința în fostele zone industrializate şi în zonele limitrofe ale acestora.

documente

Ghid2

(18 Nov 2014) PDF, 242KB

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Formare profesională continuă pentru angajați”, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.3 POS DRU.

Scopul acestui apel, cu o alocare financiară de 75 milioane de euro, va fi sprijinirea angajaților întreprinderilor/ instituțiilor din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială, în scopul calificării și recalificării. Grupul țintă eligibil va fi format în proporţie de minimum 50% din persoane care au domiciliul/ reședința în fostele zone industrializate şi în zonele limitrofe ale acestora.

documente

Ghid3

(18 Nov 2014) PDF, 228KB

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, Axa Prioritară 5, DMI 5.1 POS DRU.

Acest apel de propuneri de proiecte, pentru care au fost alocate fonduri europene în valoare de 20 milioane de euro, va sprijini persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerii și persoanele care au părăsit timpuriu şcoala din regiunile foste industrializate, în scopul sprijinirii (re)integrării pe piața muncii.

documente

Ghid4

(18 Nov 2014) PDF, 236KB

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2 POS DRU.

Cererea de propuneri de proiecte, cu o alocare financiară de 20 milioane de euro, va viza persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane care activează în domeniul agriculturii de subzistenţă, managerii și angajaţii din mediul rural din regiunile foste industrializate. Scopul acestui apel va fi cel al facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole, furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale, respectiv promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.