​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) a lansat, vineri, în consultare publică un apel de proiecte care sa primeasca finantari europene de minimum 500.000 de euro fiecare, in domeniul integrarii in munca.

Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Fondurilor Europene, pentru apelul „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” vor fi asteptate proiecte derulate de institutii ale statului, precum Ministerul Muncii si Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, insa acestea vor avea inclusiv parteneri privati, precum firme de formare profesionala, ONG-uri, organizatii ale cultelor religioase.

Grupurile ţintă eligibile carora le vor fi adresate proiectele sunt: tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoanele fără adăpost, copii aflați în sistemul de protecţie specială a copilului, familii cu mai mult de doi copii – inclusiv familiile monoparentale, personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare a grupurilor vulnerabile, personalul administraţiei publice locale – inclusiv asistenți maternali, personal al Centrelor de Incluziune Socială etc.

Scopul prezentei cereri de propuneri de proiecte este acela de a sprijini implicarea și activarea actorilor din mediul privat în implementarea planurilor ce vizează facilitarea ocupării pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, a precizat MFE.

Apelul de proiecte isi mai propune sa sprijine tranziția sistemului de îngrijire instituționalizat pentru copii către servicii accesibile, sustenabile, de calitate, centrate pe drepturile copilului, integrate la nivelul comunității.

Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene este publicată schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Generale „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea documentelor lansate în consultare publică până la data 25 noiembrie 2014, ora 12.00, la următoarea adresă de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro .