Guvernul a aprobat, prin Hotarare, alocarea temporara din venituri din privatizare, de catre Ministerul Finantelor Publice, a sumei de 600 milioane lei, in echivalent euro, in scopul asigurarii necesarului de finantare pentru luna aprilie 2015 al Autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din fonduri structurale in cadrul Obiectivului Convergenta.

Suma de 600 de milioane de lei va fi repartizata astfel:

  • 150 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Mediu,
  • 230 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice,
  • 220 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Aceste sume vor asigura necesarul de finantare al Autoritatilor de management pentru luna aprilie 2015.

Luand in considerare stadiul actual al sumelor accesate/transferate/platite, Guvernul a hotarat extinderea termenului de plata pana la data de 20 aprilie 2015, astfel incat sumele alocate sa poata fi utilizate in integralitate de toate programele operationale.

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 15 iulie 2015.

Masura are rolul de a sustine atingerea tintei de absorbtie pentru 2015 a fondurilor structurale. De asemenea, trebuie precizat ca decizia a fost luata in conditiile epuizarii prefinantarii Comisiei Europene, ca urmare a existentei unei diferente substantiale intre procentul de prefinantare acordat de CE (9% pentru FEDR, 13% pentru FSE si 12,5% pentru FC) si procentul de prefinantare acordat de Romania beneficiarilor de proiecte finantate prin programele operationale din instrumente structurale (maxim 35%).