Productorii si achizitorii de lapte trebuie sa respecte noi reglementari in domeniu, introduse in contextul eliminarii restrictiilor europene la prodctia de lapte, de la 1 aprilie 2015. Pentru anul de cota de lapte 2014/2015, fermierii trebuie sa depuna pana in 14 mai 2015 declaratiile anuale privind livrarile/vanzrile directe de lapte.

Se elimina cota de lapte de la 1 aprilie 2015Foto: Country Magazine

Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), din subordinea Ministerului Agriculturii, informeaza marti ca "avand in vedere eliminarea sistemului cotelor de lapte, au aparut noi reglementari legale privind livrarea laptelui de la producator catre prim-cumparatorul de lapte":

 • orice livrare de lapte pe teritoriul Romaniei se poate realiza doar in baza unui contract incheiat intre parti;
 • durata contractului trebuie sa fie de minim 6 luni;
 • orice livrare de lapte in afara contractului se sanctioneaza conform legii;
 • incepand cu 1 mai 2015, operatorii economici care achizitioneaza lapte de la producatori trebuie sa declare pana pe data de 15 a fiecarei luni, cantitatea de lapte achizitionata de la producatori in luna precedenta;
 • pentru a putea rezista pe piata laptelui si pentru a creste puterea de negociere a pretului laptelui cu prim-cumparatorii, producatorii trebuie sa se constituie in organizatii de producatori.
 • pentru a fi recunoscute, organizatiile de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate trebuie sa depuna cererea de recunoastere insotita de documentele anexe la centrele judetene APIA de care apartin, conform HG nr.441/2014;
 • organizatia de producatori recunoscuta poate negocia contractele de livrare a laptelui crud in numele membrilor acesteia.

Termen: 14 mai 2015 - declaratiile anuale privind livrarile/vanzrile directe de lapte in anul de cota 2014/2015

APIA mai informeaza operatorii care achizitioneaza lapte, precum si producatorii detinatori de cota de lapte pentru vanzari directe ca, in perioada 1 aprilie - 14 mai 2015, trebuie sa depuna declaratiile anuale privind livrarile, respectiv vanzarile directe, efectuate in anul de cota 2014/2015.

Producatorii detinatori de cota pentru vanzari directe trebuie sa completeze declaratia anuala conform datelor din Caietul fermierului.

IMPORTANT: Producatorul care detine cota pentru vanzari directe trebuie sa depuna declaratia anuala chiar daca nu a comercializat lapte sau produse lactate in cursul anului de cota.

Cumparatorii de lapte trebuie sa depuna la centrele judetene APIA al regiunii pe raza caruia functioneaza, declaratia anuala privind cantitatea de lapte achizitionata in anul de cota 2014/2015 termenul limita fiind tot 14 mai 2015.

Pentru cumparatorii de lapte care nu depun la termen declaratia anuala privind cantitatile achizitionate, sunt calculate penalitati pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu data de 15 mai.

Penalitatea reprezinta suma corespunzatoare taxei datorate pentru o depasire de 0,01 % din cantitatile de lapte care i-au fost livrate de producatori pentru fiecare zi calendaristica de intarziere. Aceasta suma poate sa fie cuprinsa intre 100 si 100.000 euro.

APIA avertizeaza operatorii economici si producatorii de lapte ca "orice intarziere in depunerea declaratiilor anuale poate genera blocarea depunerii cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru vacile de lapte, respectiv a cererii unice de plata".

Legislatie europeana utila:

 • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;
 • Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificarile referitoare la organizatiile de producatori si organizatiile contractuale, prevazute in Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui si al produselor lactate;
 • Regulamentul (CE) NR. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevari in sectorul laptelui si al produselor lactate.

Legislatie nationala utila:

 • Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate;
 • H.G. nr. 441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate;
 • ORDIN Nr. 1186 din 21 iulie 2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013.