Guvernul a aprobat, prin Hotarare, alocarea temporara din venituri din privatizare, de catre Ministerul Finantelor Publice, a sumei de 820 de milioane lei, in echivalent euro, in scopul asigurarii necesarului de finantare pentru luna iunie 2015 al Autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din fonduri structurale in cadrul Obiectivului Convergenta si Programul Operational Regional.

Suma de 820 de milioane de lei va fi repartizata astfel:

  • 200 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice;
  • 270 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
  • 150 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Mediu;
  • 200 milioane de lei pentru Programul Operational Regional.

Aceste sume vor asigura necesarul de finantare al Autoritatilor de management pentru luna iunie 2015, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale.

Masura vine in sprijinul nevoii urgente de asigurare a necesarului de fonduri la nivelul autoritatii de certificare si plata/Autoritatilor de management pentru efectuarea platilor in conturile beneficiarilor, in scopul implementarii programelor operationale.

Sumele alocate autoritatilor de management vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice, in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 30 septembrie 2015.