​POR 2014-2020 are o alocare totala aproape dubla fata Regio 2007-2013. In total, peste 8 miliarde euro vor sunt disponibile pentru mediul de afaceri si autoritati publice din cele 8 regiuni ale tarii. Ghidul general al solicitantului a fost publicat spre consultare. Raspunsuri la intrebarile celor interesati de finantare a oferit Gabriel Friptu, seful Directiei Generale Programe Europene din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intr-o intalnire online.

Gabriel Friptu, la Conferinta organizata de EurActiv.ro Foto: Hotnews

UPDATE Noi raspunsuri, la intrebarile care su sosit in urma interviului online - vezi rubrica de comentarii.

Ce aduce nou POR 2014-2020?

Programul Operaţional Regional 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară aproape dublă faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

Mai mulți bani și mai multe domenii de finanțare: Spre deosebire de perioada anterioară de programare bugetară, noul POR 2014-2020 are o alocare totală de 8,25 miliarde de euro, cu 3,54 miliarde de euro mai mult decât Regio 2007–2013, și un număr dublu de axe prioritare – 12 față de 6.

Noi tipuri de investiţii finanțate: cercetare, dezvoltare și inovare pentru IMM, prin centre de transfer tehnologic: o primă problemă evidenţiată în analizele efectuate pentru alcătuirea noului program o constituie transferul limitat al rezultatelor cercetării în piaţă şi nivelul scăzut de asimilare a inovării în firme. Astfel, proporţia IMM-urilor care au introdus un produs sau un proces inovator este sub 3%, ceea ce este extrem de puţin. Mai mult, două treimi dintre întreprinderile noi dispar în primul an de viaţă. Centrele de transfer tehnologic (CTT) constituie una dintre noutățile absolute ale noului program, ca tip de investiții care stimulează inovarea, pentru a introduce în circuitul economic rezultatele cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

 • incubatoare de afaceri: pe lângă sprijinul oferit direct companiilor, se vor acorda facilități pentru companii nou înfiinţate prin intermediul incubatoarelor de afaceri. 

  eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice: fondul de clădiri din România a fost construit la standarde scăzute în timpul regimului comunist, iar renovarea acestuia a fost neglijată. Performanța energetică a clădirilor este foarte slabă, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a energiei. Dacă prin Regio 2007-2013 s-a început anveloparea blocurilor de locuinţe şi refacerea izolaţiilor acestora, prin POR 2014-2020 se vor  finanța proiecte complexe ce presupun folosirea unor tehnologii noi, care să crească eficienţa energetică: noi tipuri de circuite electrice, instalaţii de încălzire, ventilaţie, etc. . Pe lângă clădirile rezidenţiale, noul program include acum în proiectele de eficiență energetică  şi clădirile publice, precum și iluminatul public.

  creșterea mobilității urbane: scopul este acela de a avea un transport eficient, care să-i determine pe cetăţeni să renunţe la maşina personală şi să apeleze la transportul public, cât mai prietenos cu mediul. Astfel, investițiile se vor adresa inclusiv transportului public electric și nemotorizat, precum şi construirii unei infrastructuri necesare funcţionării acestuia (ex. staţii de alimentare electrice). Toate acestea se vor derula pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, obligatorii pentru fiecare oraș.

  infrastructura educaţională pentru preșcolari: spre deosebire de Regio 2007-2013, când se modernizau sau reabilitau doar structuri din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi universitar, noul program include şi reabilitarea şi modernizarea clădirilor utilizate în educaţia ante şi preşcolară (creșe și grădinițe).

  infrastructura de sănătate - construirea şi dotarea spitalelor regionale:  sănătatea va beneficia de construcția și echiparea a trei spitale regionale, precum și de reabilitarea și modernizarea unităților de primiri urgență din spitalele județene, ceea ce reprezință o noutate față de vechiul Regio în care se reabilitau și modernizau doar spitale și ambulatorii.

  infrastructura socială - centre comunitare integrate socio-medicale care vor oferi atât servicii sociale, cât și medicale, față de centrele sociale reabilitate în programul Regio 2007-2013, prin care se ofereau doar servicii sociale.

  infrastructura rutieră - modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene care fac legătura cu reţelele de transport european (TEN-T).

  Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC): faţă de Regio 2007-2013, unde intervenţiile în tipurile de zone defavorizate au fost realizate fie de autorităţile publice locale, fie de reprezentanţi ai societăţii civile, noul Regio propune o abordare integrată. Astfel, comunitățile marginalizate vor putea implementa proiecte de incluziune socială şi combatere a sărăciei pe baza unor strategii de dezvoltare locală. Aceste proiecte pot primi finanțate din POR 2014-2020 (prin Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) şi din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

  înregistrarea proprietăţilor din mediul rural în Sistemul Integrat de cadastru şi Carte Funciară: POR 2014-2020 va cofinanța, prin axa prioritară 11, o parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară al României. În acest scop sunt alocate 300 de milioane de euro. Programul s-ar putea întinde pe 7-8 ani și ar urma să funcționeze pe principiul cadastrului general: realizarea cadastrului complet, intravilan/extravilan, pentru o unitate administrativ-teritorială.

  Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea permit intervenţii concentrate şi corelate pe mai multe domenii dintr-o singură zonă, pentru dezvoltarea integrată a acesteia. Astfel, ITI Delta Dunării are alocate 411,81 milioane de euro din POR 2014-2020 (iar cu contribuția tuturor Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 ar putea ajunge la 1 miliard de euro), pentru un areal format din 38 de unități administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, din județul Tulcea și din nordul Județului Constanța.

  Sursa: MDRAP. Citeste mai multe informatii si vezi link catre Ghidul General al Solicitantului aici