Guvernul a aprobat miercuri finalizarea negocierilor cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si semnarea Memorandumului de Intelegere privind asistenta de care tara noastra va beneficia in implementarea proiectelor cu finantare din instrumentele structurale ale Uniunii Europene. Sprijinul pe care Romania l-a solicitat in acest sens vizeaza intarirea capacitatii autoritatilor publice in formularea politicilor si strategiilor, planificare sectoriala si implementare de proiecte, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Guvernul- prin Ministerul Fondurilor Europene, impreuna cu autoritatile publice implicate in realizarea reformelor structurale si investitiilor publice - a identificat urmatoarele domenii in care Romania poate beneficia de sprijin suplimentar pentru imbunatatirea implementarii de proiecte:

  • Dezvoltarea strategiilor sectoriale si a programelor de investitii sectoriale in domenii-cheie de investitii, in cadrul carora vor fi elaborate obiective strategice pentru o perioada de 5-10 ani si vor fi incluse politici si aspecte de dezvoltare institutionala, juridice si de reglementare;
  • Pregatirea si implementarea proiectelor si schemelor de investitii deja identificate, care urmeaza sa primeasca finantare in perioada 2014-2020;
  • Intarirea capacitatii institutionale in conformitate cu Strategia de Tara pentru Romania si prioritatile operationale ale BERD: in functie de solicitari, Guvernul poate beneficia de sprijin in cadrul agendei sale permanente de reforme structurale, inclusiv in sectoarele de infrastructura, dar si pentru monitorizarea si evaluarea proiectelor implementate prin FESI.

In masura in care sunt identificate domenii suplimentare in care Romania are nevoie de sprijin suplimentar, acestea pot fi convenite prin schimb de scrisori intre BERD si Ministerul Fondurilor Europene.

In cadrul negocierilor, s-a convenit ca dispozitiile incluse in Memorandumul de Intelegere sa fie similare cu documente incheiate de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare cu alte state membre ale Uniunii Europene si sa se incadreze in practica Romaniei de colaborare cu institutii financiare internationale.

De asemenea, prin acest memorandum, Romania nu isi asuma angajamente financiare altele decat cele asumate prin documentele programatice aferente exercitiului financiar 2014-2020 si va primi asistenta din partea BERD pana la incheierea perioadei de plati pentru FESI din cadrul perioadei de programare 2014-2020, prevazuta in prezent a fi data de 31 decembrie 2023.