Romania va beneficia de expertiza Bancii Europene de Investitii (BEI), a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si a Bancii Mondiale (BM) pentru modernizarea administratiei publice, sprijinirea reformelor structurale si pentru pregatirea si implementarea proiectelor finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii (FESI), informeaza Guvernul. Scopul este cresterea ratei de absorbtie in perioada de programare actuala 2014-2020 si pregatirea perioadei urmatoare de programare.

Astfel, Guvernul a aprobat, miercuri, trei Hotarari care reglementeaza acordarea de asistenta tehnica din partea celor trei institutii financiare internationale, avand in vedere ca Romania are nevoie in continuare de asistenta tehnica pe care BEI, BERD si BM o pot furniza autoritatilor de management si principalilor beneficiari institutii publice implicate in realizarea reformelor structurale si investitiilor publice. Romania a primit si pana acum asistenta tehnica din partea celor trei institutii financiare internationale in implementarea proiectelor in baza Memorandumurilor de Intelegere semnate in 2012 cu BEI, BERD si BM, care si-au incetat valabilitatea la 31 decembrie 2015.

Finantarea proiectelor prin FESI pentru perioada de programare 2014-2020 - si anume, Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) - reprezinta o oportunitate pentru cresterea performantelor economice ale Romaniei prin investitii in transport si infrastructura de mediu, eficienta energetica, tehnologia informatiei si comunicatiilor, cercetare si dezvoltare, educatie si formare profesionala, competitivitate si dezvoltarea unei economii bazata pe cunoastere si inovare.

Guvernul isi propune sa creasca rata si calitatea absorbtiei FESI si sa pregateasca perioada urmatoare de programare printr-o mai buna gestionare, eficientizare si executare a investitiilor, solicitand in acest sens asistenta din partea BEI, in calitate de institutie de finantare a Uniunii Europene, pentru a-si consolida capacitatea de formulare a politicilor si strategiilor, de planificare sectoriala si de planificare, elaborare si implementare a proiectelor.

Memorandumul de Intelegere cu Banca Europeana de Investitii aprobat miercuri de Guvern este valabil pana la 31 decembrie 2023 si stabileste acordarea de asistenta tehnica tarii noastre pentru doua arii de interventie:

  • Necesitati orizontale: sprijin pentru intarirea capacitatii administrative a Autoritatilor de Management si a beneficiarilor pentru identificarea, pregatirea si implementarea proiectelor; sprijin pentru inchiderea Programelor Operationale Sectoriale de Transport si Mediu 2007-2013; consultanta pentru echipele de proiect si departamentele implicate in pregatirea, managementul si implementarea proiectelor; instruire; sprijin pentru identificarea problemelor de guvernanta si adaptarea legislatiei nationale pentru cresterea absorbtiei Fondurilor Europene Structurale si de Investitii; sprijin pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante.
  • Necesitati specifice referitoare la implementarea programelor operationale: sprijin pentru monitorizare, evaluare, pregatire si implementare; punerea la dispozitie a unor experti care sa sprijine pregatirea documentelor necesare pentru pregatirea si implementarea proiectelor; sprijin pentru implementarea instrumentelor financiare in Romania.

Daca pe parcursul implementarii partea romana identifica si alte arii sau domenii unde BEI ar putea furniza expertiza, acest lucru se va putea face fara modificarea Memorandumului daca BEI dispune de resursele necesare.

In ceea ce priveste asistenta tehnica pe care Romania o va primi din partea BERD, Guvernul a identificat trei domenii in care considera necesar sprijin suplimentar pentru intensificarea implementarii de proiecte:

  • Strategii sectoriale si programe de investitii sectoriale: sprijin pentru realizarea strategiilor pentru obiectivele din cadrul domeniilor majore de investitii;
  • Livrarea proiectului: sprijin pentru pregatirea si implementarea proiectelor deja identificate, ce urmeaza a fi finantate in perioada 2014 ¬ 2020;
  • Capacitate institutionala: identificarea problemelor de guvernanta aferente institutiilor publice si sprijin pentru implementarea reformelor guvernamentale, sprijin pentru cresterea capacitatii institutionale, sprijin pentru reformele structurale, sprijin pentru monitorizarea si evaluarea programelor si proiectelor implementate prin FESI.

In masura in care sunt identificate domenii suplimentare de sprijin in implementarea de proiecte, acestea pot fi convenite prin schimb de scrisori intre BERD si Ministerul Fondurilor Europene. Valabilitatea Acordului de asistenta tehnica dintre Guvern si BERD este pana la incheierea perioadei de plati pentru FESI din cadrul perioadei de programare 2014-2020, prevazuta in prezent a fi data de 31 decembrie 2023.

Banca Mondiala va oferi Romaniei asistenta pe doua arii de interventie: modernizarea administratiei publice si realizarea reformelor structurale. Asistenta oferita de Banca Mondiala va viza in principal cresterea absorbtiei Fondurilor Europene Structurale si de Investitii, cresterea eficientei si capacitatii administrative, promovarea prosperitati, reducerea saraciei si incluziunea sociala.

Si in acest caz, in cazul identificarii unor arii de interventie noi, Guvernul se poate adresa Bancii Mondiale cu o solicitare de servicii in orice sector sau domeniu relevant nou. De asemenea, Romania poate primi asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale in baza acestui Memorandum pana la 31 decembrie 2023.