Guvernul a aprobat miercuri, prin Ordonanta de Urgenta, unele masuri in scopul asigurarii finantarii necesare administratiei publice locale sa finalizeze, pana la 30 iunie 2016, 222 de proiecte finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 si Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013. Unitatile administrativ-teritoriale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot solicita in cursul anului 2016 contractarea de imprumuturi de la Trezorerie, din venituri din privatizare, in limita sumei de 400 de milioane de lei pentru finalizarea unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile.

Imprumuturile se acorda pentru finalizarea proiectelor cu valoare individuala de maximum 5 milioane euro, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 si Programul Operational sectorial Mediu 2007-2013, in vederea indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor, si pentru care au fost incheiate acte aditionale cu termen de finalizare pana la 30.06.2016, informeaza Guvernul.

Masurile au fost luate de Guvern in conditiile in care nefinalizarea acestor proiecte ar determina restituirea catre Comisia Europeana a sumelor deja decontate in cadrul proiectelor in perioada de eligibilitate a programului, respectiv pana la 31 decembrie 2015.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a realizat o situatie potrivit careia sunt 380 de proiecte cu beneficiari publici si privati, finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Dintre acestea, sunt 216 proiecte cu beneficiari publici, pentru care nu exista o alternativa de finalizare ulteriorara, si a caror finantare este avuta in vedere prin actul normativ adoptat astazi. De asemenea, intr-o situatie similara sunt sase proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, care trebuie finalizate pana cel tarziu 30 iunie 2016, si pentru care unitatile administrativ-teritoriale nu pot asigura finantarea necesara finalizarii lor.

In cazul in care beneficiarii nu vor avea fondurile necesare sa asigure functionalitatea acestor proiecte pana la termenul stabilit de 30 iunie 2016, se va restitui la UE cel putin suma de 412,7 milioane lei, aferenta rambursarilor efectuate de CE pentru cele 216 proiecte. Precizam ca pentru toate cele 345 de proiecte, suma totala decontata de CE este de 2,2 miliarde lei. In cazul nefinalizarii proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, se va restitui Comisiei Europene peste 74 de milioane lei.

Potrivit legii, aceste proiecte trebuie finalizate din surse proprii ale beneficiarilor, respectiv autoritatilor administratiei publice locale.

Imprumuturile din Trezorerie se acorda pe o perioada de maximum 20 de ani cu o rata a dobanzii egala cu ROBOR la trei luni plus 3 puncte procentuale. Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe trimestriale egale, iar dobanda se calculeaza lunar si se plateste trimestrial.

Lista proiectelor pentru care primariile si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot contracta imprumuturi conform acestui act normativ se va aproba prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ministrului Fondurilor Europene. Mecanismul de acordare si de derulare a imprumuturilor, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale se aproba prin ordin al ministrului Finantelor Publice.