Cadrele didactice din scoli si gradinite cu copii defavorizati din toata tara vor putea concura pentru burse de performanta si premii, in cadrul unor proiecte europene care vor fi sustinute printr-o linie de finantare de 25 de milioane de euro, in total, a informat, marti, Ministerul Fondurilor Europene.

Scoala din catunul FilpeaFoto: Hotnews

Linia de finantare, Profesori motivati in scoli defavorizate, ar urma sa poata fi accesata in perioada 1 septembrie, ora 10.00 - 31 octombrie 2016, ora 16.00, potrivit propunerii de Ghid al solicitantului scos in dezbatere publica de catre MFE. Propunerile de proiecte si cererile de finantare se vor depune prin sistemul MySMIS 2014. (Urmareste AICI tutoriale de accesare)

Banii ar trebui sa fie accesati in cadrul unor proiecte care sa fie derulate de:

 • Ministerul Educatiei si agentii, structuri/ alte organisme aflate in subordinea/ coordonarea Miniterului Educatiei si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.
 • Institutii de invatamant - ISCED 0 (adica gradinite) si ISCED 1-3 (adica scoli si licee) - acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala.
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati.
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale).
 • Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar.
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate.
 • Organizatii neguvernamentale (ONG).

Sunt incurajate parteneriatele intre entitatile mai sus mentionate.

Asa-numitele grupuri tinta, adica beneficiarii finali ai proiectelor, vor fi:

 • Personal didactic din educatia si ingrijirea timpurie a copiilor
 • Cadre didactice care lucreaza cu copii in risc de abandon
 • Personal de sprijin de la nivelul scolii (de exemplu, mediatori scolari)
 • Echipele manageriale de la nivelul scolilor
 • Personal didactic din invatamantul preuniversitar
 • Personal de sprijin din scoli (mediatori scolari, consilieri scolari etc.)
 • Manageri scolari
 • Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.

Bugetul total al schemei, de 25 de milioane de euro, va fi disponibil in toate regiunile tarii, astfel:

 • pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 21.250.000  euro, din care cofinantarea UE este 18.062.500 de euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 3.187.500 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 3.750.000 euro, din care cofinantarea UE este de 3.000.000 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 750.000 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).

Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locului de resedinta a grupului tinta avut in vedere, indiferent de locul de implementare/ derulare a activitatilor propuse prin proiect.

Proiectele vor fi de doua feluri, in functie valoarea finantata:

 • Proiecte mari (care includ minimum 10 scoli tinta din mai multe judete, din aceeasi categorie de regiune de dezvoltare) cu o valoare maxima de 1.500.000 euro.
 • Proiecte mici (care includ minimum 3 scoli tinta, din acelasi categorie de regiune) cu o valoare maxima de 450.000 euro.

In cadrul proiectelor, vor fi finantate o serie intreaga de activitati, din care mentionam:

 • Acordarea de burse de performanta pentru profesorii care participa la programe de formare continua. Bursele sunt acordate pe perioada formarii, in baza unor criterii de performanta stabilite de Solicitant.
 • Organizarea de competitii de premiere a cadrelor didactice cu rezultate deosebite in asigurarea unei educatii incluzive de calitate pentru copiii cu risc major de excluziune/esec scolar.
 • Acordarea de stimulente pentru mobilitate destinate adrelor didactice.
 • Organizarea de activitati de formare, mentorat, consiliere, coaching pentru echipele manageriale de la nivelul scolii, pentru a fi eficiente in prevenirea abandonului scolar, cu accent pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon scolar si a copiilor in situatii de risc (...), mobilizarea retelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului si abandonului scolar, implicarea comunitatii in viata scolii si orice alt domeniu care asigura cresterea capabilitatii echipelor manageriale de a preveni / reduce abandonul scolar.

Profesorii care vor primi stimulente si burse vor avea obligatia de a ramane cel ptin 2 ani in scoala inclusa in proiectul in care li s-au acordat banii europeni.

Vor avea punctaj suplimentar, la evaluare, proiectele in care procentul participantilor din scoli din mediul rural sau care lucreaza cu copii de etnie roma este de peste 30% din totalul personalului educational participant in proiect.

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 30 de luni, in interiorul carora trebuie cuprinsi obligatoriu doi ani scolari.

Ministerul Fondurilor Europene asteapta sugestii si porpuneri pentru Ghidul final, pana pe 15 august 2016, la adrea de e-mail: pmsd@fonduri-ue.ro