Organizatiile nonguvernamentale grupate in Coalitia ONG pentru fonduri structurale au transmis o scrisoare ministrilor responsabili cu fondurile UE si Comisiei Europene in care acuza "vicierea grava a evaluarii" proiectelor depuse intr-un apel in valoare totala de 35 de milioane de lei (7,6 milioane de euro) si cer realuarea procesului de verificare.

"Numarul mare de cereri de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii in cazul POCA nr. CP 2/2017 - Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020" (MySMIS: POCA/111/1/1) semnaleaza ca procesul de evaluare a fost grav viciat" - sustin ONG-urile reclamante, in scrisoarea adresata ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, ministrului delegat pentru fonduri UE, Marius Nica, precum si sefei Unitatii Romania, Bulgaria, DG Employment din Comisia Europeana, Centrine de Buggenoms.

In context, orgazatiile ale caror proiecte au fost respinse de la finantare se plang ca si in actuala de programare se confrunta cu "acelasi tip de birocratie si interes pentru aspectele formale" din partea functionarilor.

"Va solicitam, domnilor ministri, reluarea evaluarii in cazul apelului CP 2/2017 din cadrul POCA" - cer ONG-urile reclamante.

Organizatiile spun ca au facut o analiza care "indica o serie de probleme majore" la evaluarea derulata in Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA):

 • Rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu incalcarea unor prevederi ale reglementarilor Europene si nationale;
 • Erori tehnice si abateri de la prevederi legale in procesul de evaluare;
 • Neclaritati in comunicarea cerintelor de finantare;
 • Incalcarea principiului tratamentului egal al solicitantilor;
 • Incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor publice.
 • Lista intermediara a rezultatelor obtinute in urma derularii etapei de evaluare tehnica si financiara aferenta cererilor de finantare depuse in cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicata in data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformitatii administrative si eligibilitatii.
 • O buna parte dintre proiecte au fost respinse pentru ca, in sistemul MySmis, contributia solicitantului apare ca fiind mai mare decat minimum specificat in ghidul de finantare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finantare pentru o contributie proprie mai mare la bugetul proiectului, exista cazuri in care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate reprezinta 97,9999% din valoarea totala eligibila, in loc de 98%, astfel cum se prevede in documentele relevante.
 • Conditia ca intensitatea finantarii nerambursabile sa fie de 98,0000% si contributia solicitantului de 2,0000% o consideram abuziva deoarece ea incalca:

a. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 120 care prevede plafoane maximale ale finantarii FSE si nu procente fixe;

b. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 96 pct. 2d alin. (4) care prevede "Atunci cand cofinantarea nationala este constituita din cofinantari publice si private, tabelul prezinta defalcarea indicativa intre componentele publice si private.";

c. Hotarare privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 ¬ 2020, care obliga autoritatea de management a POCA sa stabileasca limite maxime si minime ale elementelor valorice si nu plafoane fixe (art.3).

d. Anexa II la Ghidul Solicitantului care, la criteriul B5 din lista de criterii de verificare a conformitatii administrative prevede ca bugetul sa se incadreze in limitele stabilite de Ghidul Solicitantului.

 • Toate aceste documente impun considerarea plafonului de 98,0000% drept un plafon maximal pana la care se poate solicita finantarea nerambursabila si nu un procent fix astfel ca respingerea proiectelor cu o contributie proprie mai mare de 2% nu este doar irationala ci si ilegala.
 • Call-urile lansate de POCA in perioada 2016 ¬ 2017 nu trateaza in mod unitar cofinantarea incalcand astfel principiul tratamentului egal al solicitantilor. Cele lansate in 2016 (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) prevad contributie minima de 2%. Call-urile lansate in 2017 prevad fie cofinatare in cota fixa de 2% (CP1, CP2-dupa corr 1, CP3, CP5, CP6 si IP9), fie contributie minima de  2% (CP4). Stabilind o cota fixa de cofinantare, POCA incalca si principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice pentru ca nu permite solicitantilor sa cofinanteze proiectele intr-o cota mai mare, degrevand astfel bugetul public de o cheltuiala.
 • Dincolo de acest aspect grav de respingere abuziva si ilogica a proiectelor care aduc o contributie privata mai mare de 2%, experienta de gestionare a programului CP 2/2017 (MySmis POCA/111/1/1) a permis identificarea unor deficiente suplimentare dintre care enumeram:
 • calculul contributiilor cu 4 zecimale in loc de doua zecimale,
 • respingerea de proiecte pe criterii insignifiante precum nementionarea expresa in cererea de finantare a unor clauze ale viitoarelor contracte de finantare (spre exemplu nementionarea faptului ca afisele tiparite in cadrul proiectului se vor lipi in locuri vizibile.

Printre semnatari se numara liderii unor ONG-uri ca:, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica, APADOR-CH, ActiveWatch, Asociatia Comunelor din Romania, Institutul pentru Politici Publice, TERRA Mileniul III, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Fundatia Freedom House, Expert Forum, Centrul Roman de Politici Europene, Agentia pentru dezvoltare Comunitara Impreuna etc.