Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa (AM POCA) din cadrul Ministeului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene anunta luni ca va reintroduce in evaluare proiectele care au fost respinse pentru depasirea pragului de 2% a contributiei beneficiarului, in cadrul apelurilor - Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative" si "Sprijin pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie".

Fonduri nerambursabileFoto: Dreamstime

Reamintim ca saptamana trecuta organizatiile nonguvernamentale grupate in Coalitia ONG pentru fonduri structurale au transmis o scrisoare ministrilor responsabili cu fondurile UE si Comisiei Europene in care acuzau "vicierea grava a evaluarii" proiectelor depuse intr-un apel in valoare totala de 35 de milioane de lei (7,6 milioane de euro) si cereau realuarea procesului de verificare.

Intr-un comunicat transmis HotNews, luni, ministrul pentru Fonduri Eurpene, Marius Nica, a recunoscut existenta unor "inadvertente produse in procesul de lansare a apelului", care a avut loc in luna februarie 2017, in perioada in care la conducerea ministerului se aflau Sevil Shhaideh si Rovana Plumb.

"Suntem permanent deschisi la dialog cu societatea si cu potentialii beneficiari, pentru a imbunatati toate aspectele care tin de folosirea fondurilor europene. Nu sanctionam beneficiarii pentru inadvertentele produse in procesul de lansare a apelului, am analizat situatia si am luat singura decizie posibila ca sa avem o abordare corecta in evaluare. Ne dorim sa fim alaturi de beneficiari si in perioada urmatoare, atat in scrierea, cat si in implementarea proiectelor", a spus Nica.

Astfel, in procesul de analiza a contestatiilor depuse de potentialii beneficiari, vor fi luate in considerare limitele de minim 2,00% pentru contributia beneficiarului respectiv maxim 98,00% pentru valoarea asistentei financiare nerambursabile - a precizat ministerul.

Potrivit ministerului, aceasta decizie a fost luata pentru a "solutiona inadvertentele survenite" din necorelarea formulei de calcul din Ghidul solicitantului postat pe site-ul www.poca.ro cu cea din configurarea apelului in MySMIS2014 si "pentru a raspunde, astfel, aspectelor semnalate de partenerii sociali".

"Dat fiind ca este un apel competitiv, selectia cererilor de finantare se va face dupa analizarea contestatiilor depuse in cadrul cererii de proiecte", mai spune sursa citata.

Cererile de proiecte CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) "Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative" si CP 3/2017 (MySMIS: POCA/113/2/3) "Sprijin pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie" au fost lansate oficial in data de 9 februarie 2017 si a avut ca data limita pentru depunerea proiectelor 28 aprilie.

Alocarea financiara in cadrul CP 2/2017 a fost de 7,69 mil. de euro (35.000.000 lei), iar in cadrul CP3/2017 de 9,78 mil. de euro (45.000.000 lei). Cererile depuse pentru CP 2 ating o valoare totala de de 50 mil. de euro, valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect fiind de 219,40 mii euro (1.000.000 lei), iar in cadrul CP3 cererile depuse ating aprox. 21,6 mil. de euro, valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect fiind de aprox.1,65 mil. euro (7.500.000 lei).

Scopul cererii de proiecte "Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative" l-a reprezentat sprijinirea ONG-urilor si a partenerilor sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele de asociere ale acestora cu personalitate juridica), atat din regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), cat si din regiunile mai putin dezvoltate, pentru a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern.

Din cele 240 de cereri de finantare depuse in cadrul apelului, doua cereri au fost retrase, 151 au fost respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, 16 respinse la evaluarea tehnica si financiara, fiind admise 71 cereri de proiecte (cu punctaj de peste 60 de puncte).

Scopul cererii de proiecte "Sprijin pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie" a fost sprijinirea ONG-urilor si a partenerilor sociali sa deruleze campanii de informare sau educatie juridica si sa ofere cetatenilor servicii suport (inclusiv asistenta juridica), pentru a creste accesul la justitie. In cazul acestei cereri de proiecte, din cele 19 proiecte depuse nu a fost admis niciun proiect (18 au fost respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, unul respins la evaluarea tehnica si financiara).

Ce au reclamat ONG-urile nemultumite

Organizatiile nonguvernamentale grupate in Coalitia ONG pentru fonduri structurale au transmis o scrisoare ministrilor responsabili cu fondurile UE si Comisiei Europene in care acuza "vicierea grava a evaluarii" proiectelor depuse intr-un apel in valoare totala de 35 de milioane de lei (7,6 milioane de euro) si cer realuarea procesului de verificare.

"Numarul mare de cereri de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii in cazul POCA nr. CP 2/2017 - Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020" (MySMIS: POCA/111/1/1) semnaleaza ca procesul de evaluare a fost grav viciat" - sustin ONG-urile reclamante, in scrisoarea adresata ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, ministrului delegat pentru fonduri UE, Marius Nica, precum si sefei Unitatii Romania, Bulgaria, DG Employment din Comisia Europeana, Centrine de Buggenoms.

In context, orgazatiile ale caror proiecte au fost respinse de la finantare se plang ca si in actuala de programare se confrunta cu "acelasi tip de birocratie si interes pentru aspectele formale" din partea functionarilor.

"Va solicitam, domnilor ministri, reluarea evaluarii in cazul apelului CP 2/2017 din cadrul POCA" - cer ONG-urile reclamante.

Organizatiile spun ca au facut o analiza care "indica o serie de probleme majore" la evaluarea derulata in Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA):

 • Rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu incalcarea unor prevederi ale reglementarilor Europene si nationale;
 • Erori tehnice si abateri de la prevederi legale in procesul de evaluare;
 • Neclaritati in comunicarea cerintelor de finantare;
 • Incalcarea principiului tratamentului egal al solicitantilor;
 • Incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor publice.
 • Lista intermediara a rezultatelor obtinute in urma derularii etapei de evaluare tehnica si financiara aferenta cererilor de finantare depuse in cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicata in data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformitatii administrative si eligibilitatii.
 • O buna parte dintre proiecte au fost respinse pentru ca, in sistemul MySmis, contributia solicitantului apare ca fiind mai mare decat minimum specificat in ghidul de finantare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finantare pentru o contributie proprie mai mare la bugetul proiectului, exista cazuri in care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate reprezinta 97,9999% din valoarea totala eligibila, in loc de 98%, astfel cum se prevede in documentele relevante.
 • Conditia ca intensitatea finantarii nerambursabile sa fie de 98,0000% si contributia solicitantului de 2,0000% o consideram abuziva deoarece ea incalca:

a. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 120 care prevede plafoane maximale ale finantarii FSE si nu procente fixe;

b. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, art. 96 pct. 2d alin. (4) care prevede "Atunci cand cofinantarea nationala este constituita din cofinantari publice si private, tabelul prezinta defalcarea indicativa intre componentele publice si private.";

c. Hotarare privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 ￯ 2020, care obliga autoritatea de management a POCA sa stabileasca limite maxime si minime ale elementelor valorice si nu plafoane fixe (art.3).

d. Anexa II la Ghidul Solicitantului care, la criteriul B5 din lista de criterii de verificare a conformitatii administrative prevede ca bugetul sa se incadreze in limitele stabilite de Ghidul Solicitantului.

 • Toate aceste documente impun considerarea plafonului de 98,0000% drept un plafon maximal pana la care se poate solicita finantarea nerambursabila si nu un procent fix astfel ca respingerea proiectelor cu o contributie proprie mai mare de 2% nu este doar irationala ci si ilegala.
 • Call-urile lansate de POCA in perioada 2016 ￯ 2017 nu trateaza in mod unitar cofinantarea incalcand astfel principiul tratamentului egal al solicitantilor. Cele lansate in 2016 (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) prevad contributie minima de 2%. Call-urile lansate in 2017 prevad fie cofinatare in cota fixa de 2% (CP1, CP2-dupa corr 1, CP3, CP5, CP6 si IP9), fie contributie minima de  2% (CP4). Stabilind o cota fixa de cofinantare, POCA incalca si principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice pentru ca nu permite solicitantilor sa cofinanteze proiectele intr-o cota mai mare, degrevand astfel bugetul public de o cheltuiala.
 • Dincolo de acest aspect grav de respingere abuziva si ilogica a proiectelor care aduc o contributie privata mai mare de 2%, experienta de gestionare a programului CP 2/2017 (MySmis POCA/111/1/1) a permis identificarea unor deficiente suplimentare dintre care enumeram:
 • calculul contributiilor cu 4 zecimale in loc de doua zecimale,
 • respingerea de proiecte pe criterii insignifiante precum nementionarea expresa in cererea de finantare a unor clauze ale viitoarelor contracte de finantare (spre exemplu nementionarea faptului ca afisele tiparite in cadrul proiectului se vor lipi in locuri vizibile.

Printre semnatari se numara liderii unor ONG-uri ca:, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica, APADOR-CH, ActiveWatch, Asociatia Comunelor din Romania, Institutul pentru Politici Publice, TERRA Mileniul III, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Fundatia Freedom House, Expert Forum, Centrul Roman de Politici Europene, Agentia pentru dezvoltare Comunitara Impreuna etc.