CE ESTE POS CCE

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" este principalul program prin care fondurile structurale sustin dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii din Romania.

REZUMATUL POS CCE

Un rezumat al acestui program poate fi consultat in documentul atasat.

CE FINANTEAZA POS CCE

Prioritar, mediul privat. Pe scurt, tintele de finantare sunt urmatoarele:

  • investitii productive si pregatirea IMM pt concurenta pe piata; accesul la credit; dezvoltarea antreprenoriala
  • cresterea competitivitatii prin cercetare, dezvoltare si inovare: cercetarea in parteneriat, investitii in infrastructura CDI, accesul IMM la activitati de cercetare-dezvoltare
  • sustinerea utilizarii IT&C: introducerea bandei largi (broadband); serviciile publice moderne (e-guvernare, e-sanatate); dezvoltarea e-economiei (comert online, etc)
  • imbunanatirea eficientei energetice (energie regenerabila)
  • asistenta tehnica pentru autoritatile publice implicate in gestionarea fondurilor.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT se gasestein cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Pagina oficiala a Autoritatii de Management: www.minind.ro, click pe "Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 'Cresterea Competitivitatii Economice' "

Documentul oficial al programului, aprobat de Comisia Europeana - in limba engleza este atasat.

Programul detaliat, in varianta intermediara (sau documentul cadru de implementare) poate fi consultat aici

DATE DE CONTACT

Fiecarei componente din cele amintite mai sus (denumite "Axe prioritare") ii corespund anumite "Organisme Intermediare" (institutii care vor "lucra" in mod direct cu solicitantii de finantare).

Aici puteti gasi date de contact atat pentru Autoritatea de Management, cat si pentru Organismele Intermediare.

Informatii utile pentru beneficiari: Proiecte eligibile, eligibilitatea cheltuielielor, etapele si procedurile de evaluare a proiectelor (o sinteza realizata de Autoritatea de Management pot fi consultate aici.

LANSAREA LICITATIILOR

Pana in prezent, nu s-a lansat nicio licitatie de proiecte. Inainte de lansarea licitatiilor, fiecare organism intermediar trebuie sa publice Ghidurile solicitantului pentru fiecare Axa prioritara, respectiv sub-componentele sale - "Domenii de Interventie".

DOCUMENTE IMPORTANTE: Ghidurile solicitantului

  • Axa prioritara 1 - "Un sistem de productie inovativ si eco-eficient"

- pentru proiectele care se incadreaza in aceasta Axa, Organismul Intermediar este Directia specializata din cadrul Ministerului pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale. Aici puteti gasi date de contact pentru sediul central si birourile teritoriale ale Directiei.

Pana in prezent, au fost publicate 3 ghiduri ale solicitantului in varianta intermediara. Este vorba despre ghidurile pentru:

- IMM - investitii mici

- IMM - investitii mari

- IMM (inclusiv microintreprinderi) - servicii de consultanta.

Aceste documente le puteti consulta aici

  • Axa prioritara 2 - "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate"

- pentru proiectele care se incadreaza in aceasta Axa, Organismul Intermediar este Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

Pana in prezent, au fost publicate:

- documentul cadru de implementare pentru Axa 2 si varianta de lucru a Ghidului Solicitantului pentru "Sprijinirea start-up-urilor si a spin-off-urilor inovative". Documentele pot fi consultate aici. La acselasi link este publicata Schema de ajutor de stat "de minimis" pentru finantarea start-up-urilor si spin-offurilor inovative (in curs de aprobare).

  • Axa prioritara 3 - "Tehnologia informatiei pentru sectoarele privat si public"

- pentru proiectele care se incadreaza in aceasta Axa, legatura cu beneficiarii si gestionarea proiectelor o realizeaza Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) din cadru Ministerului pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (MCTI)

Pana in prezent, au fost publicate trei ghiduri ale solicitantului in varianta de lucru pentru:

- Sprijinirea accesului la broadband si serviciile conexe

- Dezvoltarea e-economiei: suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate

- Dezvoltarea e-economiei: sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic.

Documentele pot fi consultate aici

De asemenea, pe pagina OIPSI pot fi consultate schemele de ajutor de stat aplicabile companiilor care doresc finantare pentru proiecte in domeniul IT&C.

OIPSI mai prezinta informatii legate de selectia si evaluarea proiectelor, circuitul unui proiect si exemple de bune practici si date de contact utile potentialilor solicitanti:

  • Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei aprovizionarii in contextul combaterii schimbarii climatice

- pentru proiectele care se incadreaza in aceasta Axa, Organismul Intermediar este Directia Generala Politica Energetica (MEF) – www.minind.ro, click pe Organismul Intermediar pentru Energie.

Aici trebuie urmarita publicarea documentelor necesare pentru realizarea de proiecte.

EXEMPLE DE PROIECTE care pot fi utilizate ca sursa de inspiratie pentru realizarea proiectelor in domeniul dezvoltarii regionale: