A fost lansata cererea de proiecte pentru Axa 3 a Programului Operational Regional “Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.1. „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”.

Incepand de miercuri, 23 ianuarie 20008, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov poate primi proiecte ce vizeaza modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Cererile de finantare se primesc continuu, pana la contractarea integrala a fondurilor.

Pentru regiunea noastra, alocarea financiara indicativa pentru domeniul major de interventie 3.1. este de 15,38 milioane Euro.

Beneficiarii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), asociatii pentru dezvoltare intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare, si parteneriate intre unitati-administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).