​Serviciul Român de Informații (SRI) și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) vor cheltui câte 30 de milioane de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat, în două proiecte de securitate cibernetică.

SRIFoto: Facebook/ SRI - Serviciul Roman de Informatii

Banii provin din Programul Operațional Competitivitate (POC), iar 85% sunt din surse europene și 15% de la bgetul de stat, potrivit propunerii de Ghid al solicitantului scoase în dezbatere publică de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Comunicațiilor.

După definitivarea Ghidului, se va lansa un apel de proiecte necopetitiv, în care unici solicitanți sunt:

  • SRI - cu un priect pentru „actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a insfrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”.
  • CERT-RO (aflat în coordonarea Ministerului Comunicațiilor) - cu un priect pentru realizarea „Sistemului de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT”.

(Descarcă de AICI propunerea de Ghid al solicitantului pentru banii europeni de securitate cibernetică)

Ce ar trebui să facă SRI cu banii europeni

În cadrul proiectului său, SRI va avea ca obiectiv general „actualizarea sistemului informatic existent și includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională în scopul sporirii capabilităților de identificare a atacurilor cibernetice”.

De asemenena, proiectul SRI va urmări creșterea „nivelului de securitate cibernetică națională reprezintă obiectivul general al proiectului, subsumat unei abordări comune a UE în materie de securitate cibernetică”.

Mai exact, SRI va investi banii europeni în:

  • protejarea serviciilor electronice ce pot fi accesate prin intermediul internetului (e-mail, portal, etc);
  • Dezvoltarea capabilităților de investigare, prin dotarea laboratoarelor existente cu instrumente necesare realizării de investigații, în situația în care sunt înregistrate atacuri cibernetice.  
  • Eficientizarea sistemului de protectie a infrastructurilor IT&C cu valente critice pentru securitatea nationala prin cresterea capacitatii de detectie, analiza si raspuns la incidente de securitate cibernetica cu ajutorul unor capabilitati noi sau actualizate care sa comunice cu solutia centrala existenta, asigurandu-se interoperabilitarea si viteza necesara pentru luarea deciziilor intr-un timp cat mai scurt.

Ce va face CERT-RO cu banii europeni

La rândul său, CERT-RO va investi cei 30 de milioane de euro care i se cuvin în apelul de proiecte în „dezvoltarea și consolidarea capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică”.

Sistemul de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT va urmări, printre altele:

  • Dezvoltarea unui sistem național de avertizare în timp real a persoanelor fizice și/sau juridice vizate de atacuri cibernetice și/sau afectate de incidente cibernetice, precum și pentru informarea și cooperarea cu autoritățile competente;
  • Sporirea rezilienței infrastructurilor cibernetice ce asigură funcționalități de utilitate publică ori asigură servicii ale societății informaționale (sisteme informatice, aplicații aferente, rețele și servicii de comunicații electronice).
  • Îmbunătățirea capabilităților CERT-RO de prevenire, identificare, analiză și răspuns la incidentele cibernetice.

„Multe întreprinderi și administrații publice din întreaga UE se bazează pe rețele și infrastructuri digitale pentru furnizarea serviciilor esențiale. Astfel atacurile de tip cyber au un impact enorm prin compromiterea serviciilor și întreruperea funcționării corespunzătoare a acestora, la nivel global impactul negativ anual fiind estimat la 400 miliarde euro” - justifică Ministerul Fondurilor Europene utilizarea acestor bani.

În cadrul acestor proiecte, costurile salariale cu managerul de proiect vor putea ajunge la 16.000 de lei pe lună, iar pentru un expert IT până la 14.000 de lei.