Statul român, prin Ministerul Fondurilor Europene, a reununțat la serviciile unor evaluatori externi de proiecte europene, iar în paralel același stat român, dar prin Ministerul Cercetării, se roagă de alte firme să evalueze pro bono proiecte pe fonduri UE.

HotNews.roFoto: Hotnews

Printr-un acord cadru din august 2018, zece firme de consultanță ar fi urmat să presteze, contra cost, servicii de evaluare pentru Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman (POCU) din subordinea Ministerului Fondurilor Europene.

Astfel, prin contracte subsecvente, în urma acordului acordului cadru, firmele respective ar fi urmat să evalueze cererile de finanțare depuse de o serie de soclicitanți de fonduri europene pe axele 1-6 ale POCU.

La începutul lui 2018, firmele de evaluatori s-au înscris la procedura de achiziție publică pentru atribuirea primului contract de evaluare, prin care Autoritatea de management a POCU ar fi urmat să cumpere primele servicii de evaluare prin primul contract subsecvent. Potrivit unor surse din piață, 1 milion de lei ar fi urmat să fie valoarea acestui prim contract subsecvent.

Numai că în 25 mai 2018 Autoritatea de Management a POCU a anunțat firmele de evaluatori că a evaluat intern, cu angajații săi, un rând de cereri de finanțare, motiv pentru care statul a renunțat la primele servicii de evaluare externă cu cele 10 firme de consultanță și le-a anunțat că primul contract subsecvent nu se mai face.

„Vă informăm că procedura de reofertare organizată de Ministerul Fondurilor Europene pentru încheierea contractului subsecvent nr. 1 aferent Acordului cadru nr. 291/3.08.2017 - <>, a fost anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lt. c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice...”.

Motivul menționat de Ministerul Fondurilor Europene:

”procesul de evaluare a cererilor de finanțare care fac obiectul contractului subsecvent a fost demarat și finalizat cu evaluatori interni în vederea respectării termenelor procedurale. Astfel, având în vedere prevederile documentației de atribuire și precizările din clarificarea nr. 4 cu privire la apelurile care fac obiectul contractului subsecvent, procedura de reofertare a rămas fără obiect, fiind imposibilă încheierea contractului”.

Firmele care s-au înscris pentru primul contact de 1 milion de lei n-au mai primit nimic și au rămas cu pagub de vreo 2.000 - 3.000 de euro, cheltuielile cu procedurile de achiziție.

În schimb, tot statul român, dar de această dată prin Ministerul Cercetării, se roagă de firme private din piață să evalueze gratuit proiecte depuse în Programul Operațional Competitivitate.

„Vă rugăm să aveți amabilitatea să vă exprimați disponibilitatea de a participa la acest proces de evaluare în calitate de expert evaluator științific/tehnic/economico-financiar. Evaluarea se va desfășura în două faze: individual și panel.

Având în vedere complexitatea evaluării și urmând modele vest-europene vă adresăm invitația să binevoiți a sprijini sesiunea de evaluare tehnico-financiară a propunerilor de proiect depuse la apelurile sus menționate, în regim pro bono.

Bunăvoința dumneavoastrăar duce la deblocarea procesului de evaluare în 2018, și la satisfacția aplicanților de a beneficia în timp cât mai scurt de finanțarea proiectelor depuse” - se arată într-un anunț postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării.

Rugămințile statului către evaluatorii privați sunt pentru evaluarea proiectelor depuse pe următoarele apeluri:

  •     POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de crestere- SECTIUNEA C
  •     POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- RO-EIT
  •     POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- ESFRI-ERIC
  •     POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- CENTRE SUPORT
  •     POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale- CATEDRE

Joi, 30 mai 2018 a fost termenul dat de Ministerul Cercetării firmelor pentru a-i oferi sprijinul pro bono la evaluare: „Pentru a confirma/infirma disponibilitatea dvs. vă rugăm să transmiteți un email, la adresa: evaluare.axa1poc@research.gov.ro, până la data de 30 mai 2018, orele 17,30, Ora României”.