Elementele cheie ale evaluarii proiectelor si ce anume trebuie sa contina dosarul de finantare sunt aspecte de baza legate de fondurile europene pe care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI) le-a inclus intr-un document informativ.

Daca lipsesc mai mult de trei documente care trebuie atasate la cererea de finantare sau chiar cererea de finantare lipsesc din dosar, proiectul va fi automat respins, se arata intr-un document informativ al MCTI.

"In cazul respingerii CF", transmite MCTI, "se recomanda solicitantului luarea in considerare a motivelor de respingere, corectarea/completarea cererii si redepunerea acesteia, daca termenul de depunere specificat in apelul de proiecte nu este depasit. Procesul de evaluare se reia integral". Mai multe informatii din documentul atasat.

In acelasi document, se explica detaliat cand trebuie lansata procedura de achizitii publice. In functie de anumite criterii, intreprinderile mici si mijlocii trebuie sa demareze, in cadrul proiectelor cu finantare europeana, o procedura de achizitii publice. Atribuire directa, selectie de oferte sau licitatie? Informatiile de baza pot fi gasite in documentul atasat.

Alte elemente de detaliu privind realizarea proiectelor incluse in materialul informativ al MCTI se refera la bugetul unui proiect si la rambursarea cheltuielilor. Astfel, numarul total de cereri de rambursare este de maxim 3 (pentru proiectele de maxim 12 luni) si de maxim 5 (pentru proiectele de maxim 24 luni). De asemenea, valoarea cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare in ultima cerere de rambursare trebuie sa fie de minim 15% din valoarea finantarii rambursabile.

Precizarile sunt bazate pe variantele intermediare ale Ghidurilor Solicitantului publicate pe website-ul institutiei de resort (Organism Intermediar, n.r.) pentru trei componente ale Axei Prioritare care vizeaza proiectele de IT&C.