Comisia Europeană (CE) a adoptat noua strategie antifraudă. Documentul încearcă să îmbunătățească şi mai mult detectarea, sancționarea și prevenirea fraudelor și va sprijini eforturile CE de a reduce în continuare fraudele privind bugetul UE, potrivit Duma si Rador.

FonduriFoto: Pixabay

Noua strategie, care se referă și la sectorul "agricol", insistă pentru o mai mare coerență și o mai bună coordonare în lupta împotriva fraudei între diferitele departamente ale Comisiei. De asemenea, creează condițiile pentru măsuri mai active de combatere a fraudei, bazate pe date în anii următori. Viziunea din spatele noii strategii este de a se consolida sistemul antifraudă existent, informează Biroul de presă al CE.

Planul Comisiei Europene, care se va referi şi la agricultură, va încerca să se asigure că datele disponibile pentru prevenirea și detectarea fraudei sunt utilizate cât mai mult posibil. Acesta se concentrează pe îmbunătățirea calității și integrității informațiilor respective, unificarea diferitelor surse de date și crearea unor instrumente mai inteligente pentru pregătirea concluziilor operaționale.

Strategia urmărește, de asemenea, consolidarea controlului corporativ al Comisiei pentru probleme de fraudă, oferind OLAF un rol mult mai puternic de consiliere și supraveghere. OLAF va efectua revizuiri obligatorii ale strategiilor antifraudă ale tuturor direcțiilor Comisiei și va monitoriza implementarea acestora. Astfel se va consolida întreaga coordonare a sistemului antifraudă.